Skip to content
Havenkwartier Rotterdam
Heijmans staat goed gesteld in huidige markt

Halfjaarcijfers 2022

29 juli 2022, 07:15

Kernpunten

  • Onderliggende EBITDA alle bedrijfsstromen binnen strategische bandbreedtes
  • Netto resultaat € 30 miljoen (t.o.v. € 10 miljoen H1 2021)
  • Orderportefeuille gestegen naar € 2,2 miljard
  • Cashpositie ontwikkelt zich aanhoudend positief
  • Overname Dynniq Energy is eind juni afgerond
  • Outlook voor 2022 wordt gehandhaafd
Halfjaarcijfers afb 1
ton_hillen_voorkeur-ton.jpg

Ton Hillen, voorzitter Raad van Bestuur/CEO Heijmans:

“Heijmans heeft solide prestaties geleverd in de eerste zes maanden. We staan er fundamenteel goed voor, met name in de huidige marktsituatie. Alle bedrijfsstromen leverden gezonde prestaties in het eerste halfjaar van 2022. Hierdoor blijft onze omzet- en resultaatsontwikkeling in lijn met de outlook die we voor het hele jaar hebben afgegeven. In een tijd waarin we ons bewust zijn van uitdagende macro-economische omstandigheden, is dat een compliment aan onze organisatie. Onveranderd is onze focus op de verhouding tussen risico-acceptatie en verdienvermogen. We hebben een goed gevuld orderboek.

Wij blijven inzetten op marge boven volume, en ook met die insteek constateren we dat het orderboek kwantitatief op peil blijft. Het feit dat bijna 30% van onze omzet recurring is en niet projectmatig, verhoogt de voorspelbaarheid en helpt het risicoprofiel te verlagen.

Heijmans heeft goed werkgeverschap, betrokkenheid en het zijn van een sociaal menselijk bedrijf hoog zitten. Daarom hebben onze medewerkers tot het middenkader, in tijden van fors gestegen energietarieven en inflatie, in juni een eenmalige compensatie ontvangen. Ook is de werkgerelateerde reiskostenvergoeding naar boven aangepast. We zijn zuinig op onze mensen en bieden een aantrekkelijk werkklimaat. Het is belangrijk voor onze mensen dat er in de sector al duidelijkheid is over de nieuwe CAO, die 1 januari 2023 ingaat. De druk op de arbeidsmarkt neemt duidelijk toe, maar in die context weet Heijmans zich goed staande te houden en is het personeelsverloop beheersbaar. We worden gezien als een aantrekkelijke werkgever met oog voor een gezonde leefomgeving en we werken er met overtuiging aan om de meest aantrekkelijke werkgever in de bouw- en infrasector te zijn.”

Veiligheid

Terugkijkend op veiligheid in het eerste halfjaar zijn we niet tevreden. Bovenal, omdat we begin maart zijn opgeschrikt door een dodelijk ongeval van een medewerker bij een onderaannemer op een werk van Infra op de N3 bij Dordrecht. Onze gedachten zijn nog altijd bij de familie. We zijn wederom geconfronteerd met het gevaar in onze sector en de niet-onderhandelbare noodzaak van focus op veiligheid.

Veiligheid blijft onverminderd prioriteit: we werken veilig, of we werken niet. Met extra inspanningen binnen onze organisatie, gesteund door onze afdeling Kwaliteit & Veiligheid, leggen we hierop in de tweede helft van 2022 nog meer nadruk. De grootste uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, zit in het vergroten van proactief veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag.

Algemeen Heijmans halfjaarcijfers

Overname Dynniq Energy

Heijmans kondigde half mei de overname aan van Dynniq Energy, onder de opschortende voorwaarde dat de ACM goedkeuring zou verlenen op basis van een concentratiebesluit.

Dynniq Energy is specialist in het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations in hoog-, midden- en laagspanning voor netbeheerders en de energieaansluitingen van huishoudens. De goedkeuring is op 16 juni verleend en op 23 juni is het overnameproces afgerond. Daarmee versterkt Heijmans haar positie als integrale speler op de markt voor de aanleg en instandhouding van energie-infrastructuur. De overname is in de H1 2022 balans verwerkt, zie paragraaf 6.5 voor nadere toelichting.

De energie-infrastructuur is één van de strategische groeipijlers van Heijmans Infra. Nederland staat voor een grote energietransitie en dat leidt versneld tot de vraag naar het verzwaren van elektriciteitsnetten en aanleg van warmtenetten. Naast energietransport is er vanuit binnenstedelijke gebieden meer vraag naar verzwaring, capaciteit in netuitbreiding en beschikbaarheid van energie.

Heijmans is al multidisciplinair actief op het gebied van transport en distributie van elektriciteit en staat door de overname van Dynniq Energy nog sterker gesteld.

Wintrack II

Zoals in eerdere persberichten gemeld zijn we in hoger beroep gegaan in het dossier Wintrack II en is de in H1 2021 voorzichtigheidshalve genomen voorziening van € 34 miljoen voor het overgrote deel vrijgevallen (€ 19 miljoen). Er blijft een voorziening van € 15 miljoen staan. In paragraaf 6.4 staat nog aanvullende informatie over dit onderwerp.

Versnelde elektrische personenauto's

Als makers van de gezonde leefomgeving heeft Heijmans de ambitie uitgesproken vanaf 2023 CO2-neutraal te willen zijn. Dat gebeurt op vier manieren: onze mobiliteit, ons materieel, onze bouwplaatsen en onze kantoren. We zetten weer een stap in de goede richting met onze eigen mobiliteit. Per 1 januari 2023 kunnen medewerkers alleen nog een leasecontract voor elektrische personenauto’s kiezen. Huidige leasecontracten van brandstofauto’s worden ingekort. Het doel is dat we eind 2025 een emissievrij leasewagenpark hebben.

Elektrische personen auto's

Outlook

De outlook voor 2022 wordt gehandhaafd. We verwachten de prestaties van H1 te kunnen doortrekken naar het hele jaar. Naar verwachting zal de omzet licht stijgen. Bij Vastgoed en Bouw & Techniek wordt gerekend op groei, maar als gevolg van een verlaagd niveau aan grote infrastructurele werken zal de omzet bij Infra dalen. Daarnaast wordt gerekend op een vergelijkbare onderliggende EBITDA ten opzichte van 2021, exclusief de € 19 miljoen vrijval van de Wintrack II-voorziening.

De lange termijn-vooruitzichten voor onze sector blijven goed, gegeven de significante investeringen die vereist zijn om het woningentekort op te lossen, bescherming te bieden aan stijgende zeeniveaus, wisselende klimaatomstandigheden en het vormgeven van de energietransitie. Voor de woningmarkt is versnelling van de productie alleen mogelijk als een complex van factoren zich kan keren, zoals stikstof, het toevoegen van plancapaciteit, versnelling in ruimtelijke ordening en behoud van menskracht in de bouw.

Spaarndammerhart

Op korte termijn zijn geopolitieke en macro-economische omstandigheden – waaronder de beschikbaarheid van materiaal en arbeid en stijgende grondstofprijzen – een uitdaging voor de hele sector. Om hier in te laveren, zitten we zogezegd kort op de bal en zijn we een wendbare organisatie die hands-on kan sturen waar nodig. Met een goed gespreid en gevuld orderboek staat Heijmans sterk gesteld, ook in een volatielere markt. De extra inzet en wendbaarheid van onze mensen, geeft ons vertrouwen in de toekomst, op weg naar het 100-jarig bestaan van Heijmans in het voorjaar van 2023.

Ontwikkelingen per segment

Vastgoed

Vastgoed laat een verdere groeiontwikkeling zien op zowel omzet als marge. Voor de tweede helft van het jaar blijven we afhankelijk van de afgifte van vergunningen bij enkele grotere projecten.

Halfjaarcijfers afb 2

In H1 zijn er 1031 woningen verkocht (t.o.v. 1.209 in H1 2021), met een sterke stijging in het aantal B2B-verkopen (598 in 2022 t.o.v. 339 in 2021) echter met een daling in B2C (433 in 2022 t.o.v. 870 in 2021), omdat er in H1 weinig projecten in de verkoop gingen. Naast haar rol als integrale gebiedsontwikkelaar van gebieden als Den Haag Zuidwest, Utrecht-Overvecht en de Van Deysselbuurt in Amsterdam, investeert Heijmans ook in grondposities voor haar eigen grondbank, zodat de portefeuille ook in de toekomst op goed niveau blijft.

In Rotterdam werd bij project Hart van Zuideen nieuwe mijlpaal bereikt met de uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein en de compleet vernieuwde busterminal. Eveneens in Rotterdam verrijst het wooncomplex in het Havenkwartier aan de zuidelijke kade op Katendrecht, met oplevering in 2023. In Almere is Heijmans in juli gestart met de totale gebiedsontwikkeling van New Brooklyn, waar bijna 170 woningen worden gerealiseerd tot aan Q2 2024. Project Spaarndammerhart in Amsterdam won in juni de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2022 (de publieksprijs voor nieuwbouw in de stad), nadat eerder al de Abe Bonnema Architectuurprijs was gewonnen.

De nieuwbouw van Park Vijfsluizen in Vlaardingen is een volgende fase in gegaan. Op het voormalige sportpark van Shell ontwikkelt Heijmans een duurzame, autoluwe woonwijk met circa 400 duurzame en toekomstbestendige woningen en appartementen in het groen. Met de Eindhovense woningcorporatie Woonbedrijf is een samenwerking getekend om de komende 10 jaar samen met twee combinanten circa 450 duurzame en betaalbare woningen per jaar te bouwen.

Gegeven de behoefte aan nieuwe woningen blijft daadkracht en centrale regie vanuit de overheid cruciaal. In die context is het onbegrijpelijk dat overwogen wordt de woonbestemming op een deel van Zuidplaspolder terug te draaien. We blijven hierover met de gemeente en Provincie in gesprek. Dit heeft voor nu wel geleid tot een afwaardering op de grond.

Busstation Hart van Zuid

Bouw & Techniek

Bij Bouw & Techniek zagen we na een terugval in omzet vorig jaar, een goed herstel in het eerste halfjaar door een stijging van ruim 10% van de omzet. Door aanhoudende vraag naar woningen blijven de cijfers van Woningbouw, ondanks de druk op de inkoopmarkt zowel qua beschikbaarheid als prijs, op niveau. Heijmans Services blijft ook op niveau presteren.

Halfjaarcijfers afb 3

Het nieuwbouwplan van de Eindhovense woningcorporatie Woonbedrijf om op de campus van de TU/e 735 studentenwoningen te realiseren, is in een volgende fase aangekomen. Met het toekennen van de omgevingsvergunning kan de volgende stap gezet worden: de start van de bouwwerkzaamheden in 2022. De beoogde oplevering is zomer 2024.

Paleis 't Loo Apeldoorn
Paleis Het Loo

Andere mijlpalen waren onder meer de heropening van Paleis Het Loo voor publiek – na forse renovatie – en de werkzaamheden als onderdeel van het maintenance house van chipmachinefabrikant ASML. In Heerenveen is toegewerkt naar het officieel overdragen van houtskeletbouwfabriek IIBO aan Heijmans begin juli, waarmee de overname is voltooid.

In Rotterdam renoveerden we het voormalige belastingkantoor Laan op Zuid45 (oppervlakte: 54.000 m2 over 16 bouwlagen), dat nu al aan de nieuwe norm voldoet die bepaalt dat alle kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 over energielabel C of beter moeten beschikken. Nu voldoet ruim 40% aan deze norm, wat betekent dat er nog een enorme verduurzamingsslag te maken is.

Beyond Eyes, een intiatief van Heijmans en schoonmaakbedrijf CSU, heeft een certificaat behaald (ISO 27001), waarmee wordt bewezen dat is voldaan aan wereldwijde strenge eisen op gebied van informatiebeveiliging. Het datagedreven systeem wordt gebruikt voor het meten van bezettingen en het schoonmaken op basis van sensoren in kantoorgebouwen om daarmee het werk- en leefklimaat te verbeteren.

Infra

Na het uitzonderlijke jaar 2021 levert de bedrijfsstroom Infra – conform verwachting – in H1 2022 prestaties die meer in lijn liggen met H1 2020.

Halfjaarcijfers afb 4

Enkele mijlpalen uit H1 zijn de goede voortgang van de Piet Hein-tunnel in Amsterdam (beoogde oplevering Q4 2022) en het gegunde prestatiecontract Oosterscheldekering in Zeeland (onderhoud voor de komende 9 jaar). De dijkversterking Gorinchem-Waardenburg loopt goed.

Tevens is in nauwe samenwerking met Schiphol in een periode van 13 weken de Aalsmeerbaan gerenoveerd en voorzien van een nieuwe laag asfalt met Flightflex® en is de rijbaanverlichting volledig vernieuwd.

GoWa_dijkversterking
Gorinchem en Waardenburg (GoWa) Dijkversterking

De verbreding van de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twello is door Rijkswaterstaat definitief gegund aan Heijmans. Het werk aan de weg start in Q4 2022. De beoogde openstelling van de weg is in Q2 2025. Dit project heeft voor Heijmans een waarde van circa € 150 miljoen.

In juni kwam er duidelijkheid van de overheid dat het verbeteren en onderhouden van bestaande infrastructuur prioriteit krijgt. De minister schreef aan de Kamer dat er niet voldoende experts zijn om de verplichte stikstofberekeningen uit te voeren en daarom moet men kiezen welke nieuwe infrastructuur projecten voorrang krijgen en welke moeten wachten. Om de staat van de wegen en onze infrastructuur op peil te houden zijn wel extra financiële budgetten nodig. Daarmee verschuiven de werkzaamheden van nieuwe aanleg van wegen steeds meer naar een vervangings- en renovatieopgave.

Financiële resultaten

Omzet

De omzet bedroeg in H1 2022 € 864 miljoen tegenover € 881 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Zoals reeds voorzien aan het begin van het jaar was er in Infra een behoorlijke daling zichtbaar, doordat het volume van grote projecten af nam. De reden hiervoor was een combinatie van een relatief hoog projectenvolume in de eerste helft van vorig jaar en een afnemend marktvolume, doordat juist de aanleg van grotere nieuwe infraprojecten gehinderd worden door de voortgang in het stikstofdossier. Binnen Bouw & Techniek was sprake van een omzetstijging, dat veroorzaakt werd door een hoger niveau in de woningbouwactiviteiten. De utilitaire en vastgoed activiteiten opereerden op een vergelijkbaar tot licht hoger niveau dan vorig jaar.

Halfjaarcijfers afb 5

Onderliggende EBITDA

De onderliggende EBITDA steeg in H1 van € 35 miljoen naar € 67 miljoen. Bouw & Techniek en Vastgoed opereerden op een vergelijkbaar tot licht hoger niveau dan vorig jaar. Daarbij opgemerkt dat bij Infra in H1 2021 een voorziening werd getroffen voor het Wintrack II-project van € 34 miljoen, die in H1 2022 voor € 19 miljoen werd teruggedraaid na de uitspraak van de Raad van Arbiters in april. Met 4,9% EBITDA-marge (exclusief Wintrack II) blijft Infra echter op een gezond niveau presteren binnen de geambieerde bandbreedte van 4-6%. Ook Vastgoed en Bouw & Techniek opereren in H1 2022 binnen de geambieerde bandbreedtes. Vastgoed kwam uit op 7,1% (bandbreedte 6-8%) en Bouw & Techniek op 4,0% (bandbreedte van 4-6%).

Piet Heintunnel
Piet Heintunnel in Amsterdam

Netto resultaat

Het netto resultaat over H1 steeg van € 10 miljoen in H1 2021 naar € 30 miljoen dit jaar. Dit verschil wordt eveneens voor het grootste deel verklaard door de impact van de Wintrack II-voorziening. De buitengewone lasten waren € 2 miljoen hoger dan vorig jaar door de afwaardering van een grondpositie binnen de gebiedsontwikkeling GOM Zuidplaspolder (€ 4 miljoen). De belastingdruk was met 23% hoger dan voorgaande jaren. Zie voor een verdere toelichting op de belastingpositie paragraaf 6.6 van de geselecteerde toelichtingen.

Orderportefeuille

Per saldo was in H1 sprake van een stijging van het orderboek met € 173 miljoen en was in alle sectoren sprake van een stijging. De totale orderportefeuille groeide gedurende 2022 door naar een gezond niveau van € 2,2 miljard. De recente overname van Dynniq Energy voegde € 15 miljoen toe aan het orderboek.

Neem contact met ons op