Skip to content

Voorop in vernieuwing

Woningbouw

Een woning die mooi én gezond is én in een fijne omgeving staat: dat wil iedereen. Om voor onze zakelijke én particuliere kopers een thuis te bouwen, lopen we voorop in vernieuwing.

We passen ons woningaanbod aan de veranderende samenleving aan; of onze bewoners nu 1 tot 2 persoonshuishoudens vormen of grote gezinnen, koop- of sociale huurwoningen zoeken, appartementen of huizen wensen. Heijmans zet voor al die doelgroepen in op het ontwikkelen en bouwen van duurzame woningen en gezonde wijken.
Dat doen we door het toepassen van slimme energie- en woonconcepten, circulair te bouwen en door het voorkomen van afval. We beschermen waar mogelijk bestaande flora en fauna en laten meer natuur achter dan we aantroffen. En we streven tijdens het bouwproces naar zo min mogelijk CO2-uitstoot, door slimme logistieke oplossingen en zoveel mogelijk elektrisch te rijden.

binnenkijken-hof-van-asschat-leusden.jpg

Ook voor bestaande woningen zetten we in op verduurzamen. Samen met woningcorporaties, beleggers en ketenpartners bedenken we slimme oplossingen voor duurzame renovaties. Dit doen we door middel van het 5-stappenplan van Heijmans B’woond, met de bewoner centraal. We bouwen onze woningen eerst digitaal, zodat kopers door hun virtuele huis lopen en zien wat de resultaten zijn van gemaakte keuzes. Voor Heijmans betekent digitaal werken dat we sneller, veiliger en betaalbaarder kunnen ontwikkelen en bouwen.

Een woning die mooi én gezond is én in een fijne omgeving staat: dat wil iedereen. Om voor onze kopers een thuis te bouwen, lopen we voorop in vernieuwing!
Jan Kleijn - directeur Woningbouw

Op basis van een gestandaardiseerd proces en een referentiebibliotheek, kunnen we kwaliteit tegen lage kosten leveren, terwijl de woningen een eigen identiteit hebben. Zo ontstaat een sfeervolle wijk waarin geen huis hetzelfde lijkt.

Doordat we met lichtere bouwelementen gaan werken en deze op de bouwlocatie in elkaar zetten, realiseren we slimmer, veiliger en betaalbaarder verschillende typen woningen.

Natuurlijk bouwen we ook gezond; bij Heijmans werken we veilig of we werken niet. We zijn pas tevreden met 0 ongevallen én een fijne en gezonde werkomgeving.

Met al deze elementen noemen wij onszelf dan ook de makers van een gezonde leefomgeving!

De praktijk

Vertical, Amsterdam

Buitenplaats Van Ruijtenburch, Vlaardingen

Biezenkamp, Leusden

Castorflats, Groningen

Energiekwartier, Den Haag

Fenixloodsen, Rotterdam

Gasthuiskwartier, Den Bosch

Haga-terrein, Den Haag

Willemspoort, Den Bosch