Skip to content
Big hero foto Over Heijmans 2.jpg
Makers van een gezonde leefomgeving

Over Heijmans

Profiel

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Jan Heijmans vierkant.jpg

Sinds 1923

Het verhaal van Heijmans is ooit begonnen met een maker. Een stratenmaker om precies te zijn. Jan Heijmans startte in 1923 op zijn twintigste een bedrijf dat hij in de jaren daarna zag uitgroeien tot iets moois. Een Brabants familiebedrijf dat van een stratenmakerij uitgroeide tot wegenbouwer, tot bouwer van woningen, winkels en bedrijfspanden en tot ontwikkelaar van woonwijken, winkelgebieden en bedrijvenparken. Steeds groter, steeds verder. In al die tijd is het maken nooit uit ons DNA verdwenen.

Hoe verbinden en verbeteren we natuur in onze projecten?

Makers met een geel hart

Ook vandaag de dag zijn we in ons denken en doen nog steeds makers. We bedenken, adviseren, ontwikkelen en ontwerpen, altijd met als uiteindelijk doel om iets tot stand te brengen. Met hart en ziel en een stevige portie gezond verstand geven we vorm aan de ruimtelijke orde. We voegen er zaken aan toe die er voor misschien wel honderd jaar blijven staan. Een grote verantwoordelijkheid maar tegelijkertijd ook een prachtige opgave om een bijdrage aan te mogen leveren. Met het elan en de reputatie van een beursgenoteerde speler met meer dan 4.500 mensen, en daaromheen een schil van toegewijde partners en leveranciers.

img_6179-1.jpg

Een bedrijf met een gezonde ambitie. Wij willen bijdragen aan het maken van een gezonde leefomgeving. Iedereen wil schone lucht inademen, wonen in een fijne buurt, genieten van mooie natuur, werken op een goede werkplek, veilig reizen van A naar B en aan het einde van de dag weer gezond thuiskomen. Gezond sluit aan bij een bredere beweging die de maatschappij al langere tijd maakt. Want bij gezonder eten, meer bewegen en bewuster leven hoort net zo goed gezond wonen, werken en voortbewegen. Wij willen die gezonde leefomgeving vormgeven. Door te ontwikkelen, te bouwen en te verbinden. Door te maken.

De eindgebruiker centraal

We kiezen daarbij voor een uitdagend perspectief. Wij richten onze blik op de eindgebruiker en verdiepen ons in de wensen en het welzijn van bewoners, consumenten en weggebruikers. Niet alleen in de ontwikkelende en bouwende fase, maar vooral ook in de beherende fase. Als het ons lukt langer betrokken te blijven bij onze projecten, en we na oplevering een betekenisvolle rol spelen in onderhoud en beheer, komen we steeds beter te weten hoe de eindgebruikers zich daarin gedragen. Daar kunnen we van leren en daar kunnen we op innoveren. Nieuwe services en diensten ontwikkelen en realiseren, waar zij – en wij – beter van worden.

huismerk-juli-2017-project-den-dungen-jakobskamp-met-bewoners-bankje.jpg

Om dat succesvol te doen moeten we – net als de uitdagingen in de leefomgeving – alles in zijn volle samenhang willen zien. En dus integraal over bedrijfsonderdelen heen zaken met elkaar willen verbinden. Als we met elkaar bedenken wat we voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar kunnen gebruiken, ontstaan waardevolle ideeën. Dan maak je meters. Warmte uit asfalt en energie uit geluidsschermen om woningen te verwarmen. Sensoren in kantoren om kamers te verlichten, te verwarmen en schoon te houden naar gebruik en behoefte. Zodat elk gebouw slim én comfortabel wordt. Huizen zo duurzaam ontwerpen en bouwen dat de eindgebruiker onbewust meegaat in de energietransitie. Dan ontstaat een gezonde dynamiek die vloeiend meebeweegt met het leven. Dan zijn we – ook binnen onze eigen muren – werkelijk gezond bezig.

Verbeteren, verslimmen, verduurzamen

Het recept dat we daarbij hanteren is even doeltreffend als ambitieus. Wij gaan verbeteren, verslimmen en verduurzamen, precies wat je van een maker mag verwachten. De basis is verbeteren. Daarbij gaat het om zaken als veiligheid, grip op projecten en het consequent werken vanuit onze kernwaarden: samen, resultaatgericht en vanuit eigenaarschap. Verbeteren gaat over het huis op orde hebben en houden, over aantrekkelijk werkgeverschap zodat je de juiste mensen aantrekt en behoudt, maar vooral over focus op de dingen doen die we goed kunnen en de discipline om die dingen perfect te willen doen. En nee durven zeggen tegen andere zaken.

_dsc8805_3.jpg

Met verslimmen willen we oplossingen bieden die helpen de omgeving gezonder te maken en te houden. Want een gezonde leefomgeving is steeds meer ook een slimme leefomgeving geworden. Door van al onze projecten een digitale tweelingbroer te maken en alles te voorzien van sensoren verbinden we de fysieke en de digitale wereld. De informatie die we hieruit ophalen, gebruiken we om onze klanten en eindgebruikers beter van dienst te kunnen zijn op gebied van comfort en gemak, veiligheid en efficiënt gebruik.

Met verduurzamen zorgen we er voor dat we ook op de lange termijn een gezonde leefomgeving hebben. Hierin kunnen wij als maker een verschil maken door duurzaam te ontwerpen en te bouwen. Met oog voor alternatieve energiewinning, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal, en tegelijkertijd voor optimaal comfort en beleving. We zien het als onze uitdaging in te zetten op de wensen van nu en ook goed de lange termijneffecten van die oplossingen in het oog te houden.

Gericht op de toekomst

Verbeteren, verslimmen, verduurzamen. Wat ooit begon met de aanleg van een straat in Rosmalen heeft ons bijna honderd jaar later gebracht op een positie waarin we ons actief bezighouden met de grote vraagstukken van onze tijd. Bouwen aan een gezonde leefomgeving gaat over het integraal aangaan van complexe nieuwe uitdagingen. Over het zorgen voor voldoende schone lucht, groen en blauw. Over het beschermen van Nederland tegen wateroverlast, hitte en droogte. Over een veilige omgeving, zowel in fysieke als in sociale zin.

Want het maken van een gezonde omgeving gaat over veel meer dan gebouwen, wegen, groen en water. Het gaat ook over de manier waarop we met elkaar samenleven. Zowel in de stad als in de buitengebieden gaat het om samenhang, om elkaar kennen en herkennen en om iets voor elkaar over hebben. Zodat niemand wordt vergeten, zodat iedereen weet dat hij of zij erbij hoort. Een leefomgeving waarin mensen voor elkaar zorgen en om elkaar geven. Met alles wat wij gemaakt hebben en nog gaan maken, maken wij daarin het verschil.

heijmans_ahoy_hartvanzuid_13.jpg

Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving. We bouwen de contouren van morgen, we tekenen de toekomst. Een omgeving waarin mensen iets van hun leven maken. Dat is nogal wat. Met onze nieuwe strategie gaan we deze uitdaging aan en zetten we een ambitieuze stip op de horizon. Als Jan Heijmans ooit had kunnen bevroeden waar het door hem opgerichte bedrijf zich honderd jaar later mee zou bezighouden, zou hij waarschijnlijk maar een ding hebben gedacht: hij zou het geweldig hebben gevonden.