Skip to content
heijmans-algemeen4.jpg

Heijmans heeft tussenvonnis ontvangen in procedure Wintrack

5 mei 2021, 07:30

Heijmans heeft dinsdag 4 mei een tussenvonnis ontvangen in de procedure Wintrack.

Arbiters hebben geoordeeld dat opdrachtgever TenneT de Wintrack-overeenkomsten met het consortium Heijmans Infra B.V. en Europoles GmbH & Co KG rechtmatig, buitengerechtelijk heeft ontbonden. Heijmans is zeer teleurgesteld. Heijmans zal de komende tijd gebruiken om het vonnis nader te bestuderen en zich te beraden op vervolgstappen, waarbij een hoger beroep tot de mogelijkheden behoort.

Zoals bericht in paragraaf 6.29 van de jaarrekening had Heijmans geen voorziening opgenomen voor door TenneT in rekening gebrachte claims, omdat Heijmans op basis van gedetailleerde analyses en gesteund door externe advocaten van mening was dat het niet waarschijnlijk was dat deze claims toegewezen zouden worden en tot een uitstroom van middelen zouden leiden. Alle kosten die in het kader van het project tot op heden zijn gemaakt, zijn genomen.

De hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding wordt in het vervolg van de procedure vastgesteld en valt op dit moment nog niet te kwantificeren. Naar verwachting zal hier bij de publicatie van de halfjaarcijfers nadere informatie over worden verschaft.

Neem contact met ons op