Skip to content
heijmans_smart_city_-_eindhoven-verlichting-roadmap-philips.jpg
Intelligente oplossingen voor een gezonde leefomgeving

Smart city

Iedereen wil schone lucht inademen, wonen in een fijne buurt, genieten van mooie natuur, werken op een prettige werkplek, veilig reizen van A naar B en aan het einde van de dag gezond weer thuiskomen. Gezond sluit aan bij een bredere beweging die de maatschappij al langere tijd maakt. Bij gezonder eten, meer bewegen en bewuster leven hoort net zo goed gezond wonen, werken en voortbewegen.

Heijmans wil die gezonde leefomgeving vormgeven. Om zo optimaal te blijven inspelen op wensen van bewoners, gebruikers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Wij willen mensen, ongeacht hun portemonnee, gezonder laten leven. En met onze gebiedsontwikkelingen een bijdrage leveren aan lokale uitdagingen, zoals eenzaamheid tegengaan, luchtkwaliteit verbeteren en mensen langer zelfstandig laten wonen.

Om dat in de toekomst te kunnen blijven doen, zijn de instrumenten die Heijmans tot voor kort inzette niet voldoende. Een slimme benadering en intelligente oplossingen zijn ook noodzakelijk om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd aan te pakken. Die slimme oplossingen heeft Heijmans in huis. Op deze manier kunnen wij blijven sturen op gezondheid in gebieden die steeds verder verstedelijken en verdichten, waarbij we verantwoord omgaan met onze natuur.

Heijmans-directievoorzitter Vastgoed Maarten van Duijn, hoogleraar Gebiedsontwikkeling Co Verdaas en ontwerper Daan Roosegaarde geven hun visie op het begrip 'smart city'.

Ook intelligente oplossingen

Door de ervaring en expertise van Heijmans op het gebied van Smart City denkt Heijmans graag mee bij de transformatie naar slimme steden en gebieden, waar diverse gemeenten, corporaties en beleggers al mee bezig zijn. Dat doet Heijmans op separate onderwerpen of integraal, bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en transformaties.

Heijmans realiseert een gezonde leefomgeving, door de ‘fysieke wereld’ met het sociale, ruimtelijke en natuurlijke domein door datagedreven oplossingen en technologie te verrijken, verbeteren en versterken met een extra digitale dimensie. Uiteraard rekening houdend met de privacy, autonomie en waardigheid van bewoners en andere gebruikers.

Het benutten van data en inzetten van ‘slimme’ toepassingen helpt Heijmans om comfort, veiligheid, efficiënt gebruik van de ruimte en duurzaamheid binnen steden en gebieden verder te optimaliseren. Zo kunnen bewoners en gebruikers het maximale uit hun gezonde leefomgeving halen.

infographic_smart_city.jpg

Om de ambitie van Heijmans waar te maken, verandert ook onze rol. Onze werkzaamheden houden niet op na oplevering, maar beginnen dan eigenlijk pas. We willen laten zien dat onze aanpak ook echt tot een gezonde leefomgeving leidt. We blijven daarom na oplevering betrokken. Heijmans genereert en monitort data om zo steeds beter te doorgronden wat de invloed van de leefomgeving op gezondheid is. Inzichten en uitkomsten gebruiken we om de leefomgeving in de toekomst steeds gezonder en slimmer te maken.

Dat kunnen we niet zonder partners. Om ons doel te bereiken werken we samen met overheden, wetenschappelijke instellingen en andere samenwerkingspartners.