Skip to content
Heijmans Algemeen 6.jpg
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVA

Aandeelhoudersvergadering

2023

BAVA

2023

AVA

Hierbij treft u de notulen aan van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans van maandag 3 april 2023. Conform de Corporate Governance Code worden aandeelhouders gedurende drie maanden na heden, dat wil zeggen tot en met maandag 2 oktober 2023, in de gelegenheid gesteld te reageren op het verslag. Uw reactie kunt u sturen naar mevrouw N. Schaeffer, secretaris Heijmans N.V., [email protected].

2022

BAVA

2022

AVA

2021

BAVA

AVA


Neem contact met ons op