Skip to content
Spaarndammerhart De Verbinding Amsterdam Heijmans vloeren.jpg
Van klaslokaal naar woning

Spaarndammerhart De Verbinding

1 mei 2017
Amsterdam
2017-2021
33 miljoen
Gemeente Amsterdam | Eigen Haard

Op de plek waar vroeger in Amsterdam de Spaarndammerschool stond, ontwikkelt en realiseert Heijmans 76 woningen. Heijmans voorziet hiermee in de behoefte van de buurt en de gemeente om met een programma te komen dat een wezenlijke bijdrage levert aan het gewenste diverse woningaanbod in de Spaarndammerbuurt.

Vijf keer bijzonder

1. Architectuur

De architectuur van de woningen sluit aan op de Amsterdamse School-stijl van de omliggende straten. Het stratenpatroon wordt hersteld door het afbouwen van de bestaande gesloten bouwblokken.

2. Bewoners goed betrokken

De stem van omwonenden telde voor een derde mee bij de gunning van de tender. Ook zijn zij betrokken bij de keuze van de bakstenen van de buitengevels, de invulling van de buurtkamers en bij het ontwerp voor de gezamenlijke binnentuin en openbare ruimte.

3. Sociale huur

Minimaal dertig procent van het woningbouwprogramma bestaat uit sociale huurwoningen. Daarnaast worden de overige appartementen in het plan geschikt gemaakt voor verhuur aan middeninkomens.

4. Groene oase

De tuinen en de gaard tussen de nieuwbouw en de oudbouw worden ingericht als een gemeenschappelijke groene oase, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het dak van de parkeergarage wordt bedekt met diverse soorten groen en de bestrating en de poorten worden voorzien van kunst.

5. Duurzame ambitie

Het gebouw krijgt groene daken op de lagere en zonnecollectoren op de hogere gedeeltes. Volgens het plan worden er nul-op-de–meterwoningen gerealiseerd.