Skip to content
De Kuil_Rotterdam_07.png
Veilig en gelukkig wonen in een gezonde leefomgeving

Vastgoed

Heijmans bouwt aan woonomgevingen waar mensen zich gezond, gelukkig en veilig voelen. Aan plekken die duurzaam, divers, groen en sociaal zijn ingericht. Aan buurten die natuur, mens en dier verwelkomen. Wij ontwikkelen voor de toekomst, met leefbare plekken voor later. Daarom noemen wij onszelf ‘makers van de gezonde leefomgeving.’

Heijmans ontwikkelt grootschalige en kleinere projecten in binnen- en buitenstedelijke gebieden. Niet zelden zijn we daarbij initiator, vervolgens ontwikkelaar, soms bouwer en verkopende partij. Onze integraliteit - de samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen Vastgoed, Utiliteit, Woningbouw en Infra - maakt ons als ontwikkelaar slagvaardiger. Heijmans bestaat uit vijf vestigingen en wordt aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Rosmalen.

Maker van gezonde leefomgevingen

Als makers van de gezonde leefomgeving kijken we, overal waar we aan de slag gaan, allereerst door een ‘groene bril’. Door te anticiperen op dat wat er al is aan flora, fauna en landschappelijke inrichting, zorgen we voor de ideale bodem om op verder te bouwen, letterlijk en figuurlijk. We richten plekken kwalitatief, gezond en (bio)divers in, voor mens en dier en voor nu en de toekomst. Dat doen we uiteraard niet alleen. Samenwerkingspartners als Staatsbosbeheer, het Longfonds en NL Greenlabel ondersteunen en sterken onze ambities. Met onze voelsprieten stevig gericht op de samenleving, volgen we de sociale en emotionele behoeften van ‘onze’ bewoners op de voet. Ontwikkelen is zien, leren, anticiperen en bijsturen. Geen enkel gebied is daarbij hetzelfde en behoeften veranderen continu. Wij zien de uitdagingen en kansen van vandaag, maken deze morgen waar en blijven tot lang erna betrokken.

Nieuw Crooswijk Gebiedsontwikkeling Rotterdam Bron: Valeska Heideveld.jpg

Gebiedsontwikkeling

Als rasechte gebiedsontwikkelaar werken we dagelijks aan complexe opgaven. We winnen aan slagkracht door onze kennis, integraliteit en rijke ervaring met stevige samenwerkingen te combineren. Gebiedsontwikkelingen - groot of klein, binnen- of buitenstedelijk - zijn steeds weer een op maat gemaakte puzzel die we graag en vaardig leggen. We spelen daarbij steeds weer in op de bestaande situatie, op de nieuwbouwopgaven en de (vaak binnenstedelijke) transformatieopgaven.

Smart City

Door de ervaring en expertise van Heijmans op het gebied van Smart City denkt Heijmans graag mee bij de transformatie naar slimme steden en gebieden, waar diverse gemeenten, corporaties en beleggers al mee bezig zijn. Dat doet Heijmans op separate onderwerpen of integraal, bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en transformaties.

Smart City - Rotterdam - licht - iStock
beelden-site-enCO4-heijmans.nl

Heijmans &CO

Heijmans &CO is onze werkwijze in stadswijken. Het vertelt waar we voor staan, hoe we dat aanpakken en wat we al hebben waargemaakt. Het gaat over onze eigen kracht evenals onze blik vooruit, waarbij we welzijn van mens en natuur centraal stellen.

Partners

Een duurzame gebiedsontwikkeling is goed verbonden aan de locatie, gemeenschap en toekomstscenario's. Als maker van de gezonde leefomgeving ontwerpt, ontwikkelt en bouwt Heijmans plekken die de juiste basis bieden voor mens, plant en dier om op door te groeien. Dat doen we altijd met oog voor de betreffende plek en in nauwe samenwerking met gemeenten, corporaties, ondernemers en bewoners.

heijmans-park-vijfsluizen-vlaardingen-vastgoed-twee-onder-een-kapwoningen.jpg
Gezond ontwikkelen leidt tot toekomstbestendige, diverse, goed verbonden gebieden en gelukkige bewoners.

Groen, duurzaam en sociaal

De groene werkwijze is Heijmans’ werkwijze

Duurzaam ontwikkelen bij Vastgoed is zien, voelen en weten dat een gebouw niet op zichzelf staat. Ook alles eromheen - fysiek, natuurlijk en sociaal - is van essentieel belang. Duurzaamheid gaat voor ons veel verder dan ‘slechts’ circulair en energieneutraal. Ook natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit, gezondheid, kwaliteit en toekomstbestendigheid scharen wij hieronder. Zo maken wij gezonde gebieden en woningen waar mensen zich graag voor lange tijd aan verbinden. Plekken die het welzijn van mens, plant en dier dienen.

Wat betekent duurzaam ontwikkelen?

Een greep uit onze ‘groene’ toolbox van concept tot ontwikkeling en realisatie.

  • We betrekken onze ecologen al vroeg in het ontwikkelingstraject, waardoor natuurvriendelijk bouwen de basis van de gezonde leefomgeving vormt, in plaats van een leuk extraatje;
  • Onze driedimensionale benadering (met collectieve semi-openbare ruimte, gevels en daken) biedt de benodigde oplossingen voor zowel wateroverlast als droogte;
  • Groen-blauwe daken met zonnepanelen en WKO-systemen voor warmte en/of koeling zijn eerder regel dan uitzondering in onze plannen. Met ons eigen Heijmans Energie exploiteren we gasloze warmtenetten op gebouw- en wijkniveau en voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen;
  • Naast waterberging op het maaiveld bieden we aanvullende oplossingen als tijdelijke waterberging op platte daken en regenwaterinfiltratie;
  • We stimuleren, activeren en helpen bewoners bij de aanleg en het onderhoud van groene, klimaatadaptieve tuinen en buitenruimten;
  • Daken zijn niet zelden de voedingsbodem en basis voor een sterkere lokale biodiversiteit, door bijvoorbeeld het lokale bodemleven voort te zetten op de daken, voor een vitale voedingsbodem waarop het ecosysteem op hoogte verder groeit;
  • Een doordacht verlichtingsplan houdt rekening met de natuurlijke bewoners. Door de intensiteit en kleur van het licht af te stemmen op vogels en vleermuizen, blijven zij er hun voedsel vinden;
  • Gebruikte materialen zijn door middel van BIM gekoppeld aan een materiaalpaspoort;
  • Heijmans’ eigen platform Matchingmaterials® maakt materiaalstromen inzichtelijk en stelt ons in staat materiaalgebruik - en het hergebruik ervan - beter te managen. Het leverde onder andere ons eigen circulaire beton op;
  • Door op de bouwplaats te werken met o.a. elektrische kranen, zorgen we voor minder CO2-uitstoot.

Bouwen aan diverse en sociaal duurzame buurten

Wij bouwen aan een inclusieve samenleving, door in elk project en elke buurt te zorgen voor een diversiteit aan woningtypen, voorzieningen en (dus) een mooie mix aan mensen. Dat betekent woningen in het sociale en middenhuursegment, gecombineerd met middeldure en dure koopwoningen. Maar ook maatschappelijke en gedeelde voorzieningen en (steeds vaker) bijzondere woonvormen als woon-werkwoningen, atelierwoningen en shared living-concepten. Door woningen te ontwikkelen voor ieders behoefte en elke portemonnee dragen we ons steentje bij aan de uitdagingen waarvoor we als maatschappij staan.

Neem contact met ons op