Skip to content
Strategie_Duurzaamheid_Greenville_web
Samen naar 2030: Duurzaamheid

Wij geven meer dan we nemen

Wij zijn geen toeschouwer die afwacht tot de problemen van ons land zijn opgelost, wij zetten een stap naar voren en maken de beweging naar een Heijmans als duurzame aanvoerder. Wij zorgen ervoor dat mensen prettig kunnen wonen, werken en verbinden. Wij geven meer dan we nemen.

In 2030 realiseren wij met al ons werk een positieve impact voor de aarde. We zetten uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in om actief bij te dragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een goede waterbalans. Dat doen we circulair en met de hele keten waarin we werken. Zo ondersteunen we het herstel van de natuur en dragen we bij aan een leefbare toekomst voor iedereen.

Wij geven meer dan we nemen.

Klimaat

Heijmans wil schonere lucht en bijdragen aan een lagere impact op de aarde. Dat doen we door de CO₂-uitstoot van onze activiteiten te verlagen. In 2030 is de CO₂-uitstoot van onze directe activiteiten (Scope 1, 2) naar nul teruggebracht.

Lees hier wat we doen om bij te dragen aan het klimaat.

Biodiversiteit

In een gezonde leefomgeving speelt natuur een belangrijke rol. Daarom werken we aan de leefruimte voor mens, dier en natuur. Daar waar we aan de slag gaan, laten we de omgeving beter achter dan hoe we haar aantroffen.

Lees meer over hoe we bijdragen aan de biodiversiteit.

Water

Water is de basis voor al het leven. Wij willen bijdragen aan voldoende en schoon (grond)water. Daarom geven we water een prominente rol in onze projecten. We bereiken een zorgvuldige omgang met water door de impact op de gehele waterkringloop te beschouwen; waterbalans, -kwaliteit, -gebruik en -veiligheid.

Lees meer over hoe we bijdragen aan schoon (grond)water.

Wonen, werken en verbinden

Wij van Heijmans, wij zijn niet van gisteren. Wat in 1923 begon met de eerste klus van stratenmaker Jan Heijmans, is nu een bedrijf met zo’n 5.000 medewerkers. Al 100 jaar levert de hand van Heijmans praktische en prachtige oplossingen voor wonen, werken en verbinden. Daarop bouwen we voort.

Met een geel hart dat klopt voor Nederland werken we het komende decennium niet alleen aan absolute kwaliteit in de gebouwde omgeving, maar vooral ook aan een omgeving, een land, waar het fijn leven is voor mens en dier en waar de natuur volop bloeit.

Wij zijn Heijmans.
Makers van de Gezonde Leefomgeving.