Skip to content
Heijmans Algemeen 4.jpg

Inkoop

Als één van de leidende bouwbedrijven van Nederland heeft Heijmans een verantwoordelijkheid richting de markt (klanten en leveranciers). Inkoop van Heijmans zal vanuit haar verantwoordelijkheid invulling moeten geven aan de Heijmans missie: het creëren van een gezonde leefomgeving en de strategie: Verbeteren, Verslimmen en Verduurzamen, als ook aan de normen en waarden die het uitgangspunt zijn voor de wijze waarop Heijmans zaken wenst te doen.

De missie en strategie van inkoop sluiten aan op de Heijmans missie en strategie maar ook de Heijmans Gedragscode en de kernwaarden: resultaatgericht, pragmatisch, risico bewust, afspraak=afspraak, eigenaarschap en samenwerking. De afdeling inkoop is verantwoordelijk voor alle activiteiten gericht op het beheersen en sturen van de inkomende goederenstroom, tot aan het moment dat de goederen in productie worden genomen, als ook op de verwerving van diensten voor de eigen bedrijfsvoering en ten behoeve van projecten vanaf de selectiefase tot en met de beheer- & exploitatiefase.

Dit doen we door alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor het continueren van de bedrijfsvoering van externe bronnen te betrekken tegen de voor de organisatie meest gunstige voorwaarden en op de meest efficiënte, duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze. Inkoop vervult een voortrekkersrol in het betrekken van de keten teneinde de bouw gezamenlijk veiliger, slimmer, duurzamer en efficiënter te maken en zodoende opdrachten te verwerven, margeverbetering te realiseren en bij te dragen aan het creëren van een gezonde leefomgeving. Wij sturen daarbij op duurzaamheid in de samenwerkingen, de processen en de producten die we realiseren.

Wij nemen hierbij de verantwoordelijkheid om in de gehele keten verandering en innovatie te stimuleren en te realiseren, partnerships aan te gaan en de bedrijfsvoering van Heijmans zodanig te bedienen dat wij onze klanten aan ons kunnen binden. Veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie zijn hierbij de vertrekpunten. We werken ook intern optimaal samen en maken de keuzes ter zake de inzet van derde partijen op basis van samenwerking met de relevante kennisdragers binnen de verschillende Heijmans bedrijfsonderdelen en conform de afgesproken werkwijze.

Vragen mail naar hi_inkoop@heijmans.nl en dan nemen wij contact op.