Skip to content

Wegen & waterwegen

Het wegen- en waternetwerk vormen de infrastructurele verbindingen in Nederland. Het zorgt ervoor dat we ons van A naar B kunnen verplaatsen. Dat varieert van snelwegen tot fietspaden, van rotondes, parkeergarages en tunnels tot sluizen en dijkverbeteringen.

Om een weg efficiënt en veilig te gebruiken is méér dan asfalt nodig. Belangrijk zijn ook een veilige geleiding van het verkeer, met de juiste wegmarkeringen, straatmeubilair en geleiderail. Ook goede geluidsbeheersing speelt een steeds grotere rol.