Skip to content
Strategie_Maakbaarheid_windmolenfundering_web
Samen naar 2030: Maakbaarheid

Wij werken slimmer en bereiken meer

Wij zijn geen toeschouwer die afwacht tot de problemen van ons land zijn opgelost, wij zetten een stap naar voren en maken de beweging naar een Heijmans als duurzame aanvoerder. Wij zorgen ervoor dat mensen prettig kunnen wonen, werken en verbinden. Wij werken slimmer en bereiken meer.

De grote opgaven in Nederland schuren met de schaarste op de arbeidsmarkt. Dat motiveert ons om niet harder, maar slimmer te werken. We benutten de kracht van slimme (digitale) technologie. En we zetten industriële bouwtechnieken in om modulaire oplossingen te maken die we in unieke samenstelling aanbieden. Zo zijn we in staat om in 2030 de bijdrage per medewerker te verdubbelen. En voorkomen we verspilling van schaarse materialen.

Wij werken slimmer en bereiken meer.

Wonen, werken en verbinden

Wij van Heijmans, wij zijn niet van gisteren. Wat in 1923 begon met de eerste klus van stratenmaker Jan Heijmans, is nu een bedrijf met zo’n 5.000 medewerkers. Al 100 jaar levert de hand van Heijmans praktische en prachtige oplossingen voor wonen, werken en verbinden. Daarop bouwen we voort.

Met een geel hart dat klopt voor Nederland werken we het komende decennium niet alleen aan absolute kwaliteit in de gebouwde omgeving, maar vooral ook aan een omgeving, een land, waar het fijn leven is voor mens en dier en waar de natuur volop bloeit.

Wij zijn Heijmans.
Makers van de Gezonde Leefomgeving.