Skip to content
Vertical-andre-darding-10
Vijf vragen aan André Darding

'Wonen in je eigen energiefabriek’

20 juli 2022

Het energieconcept van Amsterdam VERTICAL is in tijden van stijgende energieprijzen en zelfvoorzienendheid bijzonder te noemen. Bewoners profiteren hiervan doordat de VvE eigenaar is van hun eigen ‘energiefabriek’. Ontwikkelaar André Darding van Heijmans beantwoordt in vijf vragen hoe dat in z’n werk gaat.

1. Hoe zit het energieconcept van VERTICAL eigenlijk in elkaar?

VERTICAL is een groot project waarbij het merendeel van de technische installaties is verwerkt in de kelder en op het dak. Het energiesysteem is technisch gezien niet zo heel ingewikkeld. We maken gebruik van zonnepanelen en windturbines op het dak om energie mee op te wekken. Verder is het gebouw aangesloten op een warmte koudeopslag (WKO) die VERTICAL op een duurzame manier zal verwarmen en koelen. De opgewekte energie wordt deels opgeslagen in accu's. Daar kunnen de elektrische auto’s mee geladen worden en voorzien we de algemene ruimtes van energie. Het bijzondere van VERTICAL is de stapeling van natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie, het aanbieden van gedeelde faciliteiten, het energieconcept én de hoogstaande architectuur. Om ervoor te zorgen dat de servicekosten niet de pan uit rijzen, hebben we er voor gekozen om het energiesysteem in eigendom te houden bij de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een concept wat ik bij binnenstedelijke hoogbouw nog niet vaak gezien heb.”

2. Leg uit, hoe gaat dat in z’n werk?

“De VvE is eigenlijk een onderneming en exploiteert haar eigen energiecentrale. De VvE gaat opbrengsten genereren uit het verwarmen van de woningen, omdat ze daar de energie aan verkopen. Daar hebben we een exploitatie voor opgetuigd met een laag risicoprofiel. Een externe partij regelt voor de VvE diensten met betrekking tot onderhoud, service, contractvorming en facturering. Het resultaat van de exploitatie stelt de VvE in staat de systemen te onderhouden en voldoende financiële reserves op te bouwen om deze na 30 jaar te vervangen. Als we naar de huidige ontwikkeling van de energieprijzen kijken, verdient de VvE er zelfs mee. Het bedrag dat overblijft zou de VvE kunnen uitkeren aan haar bewoners.”

3. Wat was qua techniek voor jou de grootste uitdaging?

“Bij dit soort binnenstelijke projecten is het aandeel installaties groot. Dat heeft z’n weerslag op de financiën, maar ook op de complexiteit. Vergeleken met 15 jaar geleden wordt deze puzzel steeds ingewikkelder. Accu’s maken hun intrede en moeten ontladen worden op de juiste momenten. In daluren wil je ze opladen om op piekmomenten in te zetten. De markt van windenergie op gebouwen is fors in ontwikkeling. VERTICAL heeft straks vier windmolens op het dak die ook ‘s nachts opwekken. Aansluiting op een WKO wordt steeds meer de standaard.

Op het dak vangen we regenwater op. Dat regenwater wordt gebruikt voor het bewateren van al het groen op iedere verdieping rond het gebouw. Komt er een flinke regenbui aan? Dan loost het systeem het opgeslagen water deels om ruimte te maken voor vers hemelwater. Het systeem geeft op z’n tijd ook voeding aan de planten. Dan hoeven we dat niet handmatig te doen. De beplanting zorgt weer voor verkoeling van het gebouw en voorkomt hittestress. Een dergelijke opeenstapeling is nieuw en kent een steile leercurve. Gebouwen worden steeds meer high-tech, maar dat drukt ook op de onderhoudskosten. Tegelijk moeten we goed naar de CO2-footprint kijken van al die technieken.

4. Wat merken de bewoners er straks van als ze er wonen?

“Dat ze vooral een hele comfortabele woning hebben die kan verwarmen en koelen. Het ventilatiesysteem reageert automatisch op het CO2-niveau in de woning. Verder merken de bewoners het straks vooral in de energierekening. De VvE is exploitant van de warmte die geleverd wordt aan de woningen. De VvE rekent maar 70% van de energietarieven uit de Energiewet. Bewoners profiteren van de scherpe tariefstelling en dat merk je in de energierekening. Als collectief minder energie verbruiken loont enorm in deze constructie.”

5. Waar ben je het meest trots op?

“Eigenlijk ben ik het meest trots op het team. We zijn in staat geweest om alle uitdagingen aan te gaan, problemen op te pakken en alles op te lossen. De sfeer in het team is bijzonder goed te noemen. Je bouwt voor mensen en met mensen. Door ze in hun kracht te zetten, functioneert het als een team. Ik heb groot respect voor dit bouwteam. Daarnaast hebben we het aangedurft het gesprek over duurzaamheid te voeren buiten alle cijfertjes om en ons de vraag te stellen; ‘wat is een zinvolle investering in duurzaamheid’? Welke consequenties heeft het voor de betaalbaarheid van de bewoners? Hoe houden we zoveel mogelijk energie binnen het kavel? Dat soort discussies zie je niet terug in een technische BENG of EPC score. Dat we maar liefst 80% van de stroom die we opwekken (en ook binnen Vertical verbruiken) en dat bewoners financieel mee profiteren, is ook echt iets waar ik trots op ben.”