Skip to content
Renovatie Amsterdam UMC  Heijmans Utiliteitsbouw 2.jpg
Uw lange termijn Huisvestingspartner

Utiliteit

Voor private, zorg-, onderwijs- of overheidsinstellingen is huisvesting een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Vaak zijn er meerdere gebouwen met diverse functies en op verschillende locaties. Dat vraagt om een betrouwbare huisvestingspartner.

Heijmans Utiliteit kan hierin langdurig ondersteunen, door integraal mee te denken en doorlopend advies te geven. Dat zorgt voor grip op gebouwprestaties, waardoor er focus kan zijn op de kerntaken. Het technische werk voeren we uit met eigen monteurs en specialisten of voeren de regie met vaste partners. Heijmans Utiliteit richt zich op:

Van kleine tot grote projecten en van ontwerp en engineering tot realisatie. Zowel bij renovatie als nieuwbouw richten we ons op hoogwaardige, integrale en complexe utiliteitsbouw. Langdurige samenwerkingen die zo vroeg mogelijk starten, vormen daarbij het fundament.

Rekening houdend met de bedrijfsprocessen, voeren wij het dagelijks én groter beheer en onderhoud uit. Omdat er diverse contracten zijn, is er altijd een die past bij de wensen en specifieke situatie van een klant.

Van sprinklerinstallaties tot toegangscontrolesystemen: we geven integraal advies over veiligheid en beveiliging. Het aangaan van een langdurige relatie zorgt voor vaste ondersteuning op het gebied van veiligheid. Dat resulteert in een systeem op maat dat betrouwbaar is en dat bovendien optimaal presteert in geval van nood en calamiteiten.

Slimme oplossingen zorgen onder andere voor een optimale benutting van de ruimte, meer comfort bij gebruikers en efficiënter. Kennis over smart buildings wordt omgezet in het creëren van een duurzamere en gezondere leef-werkomgeving creëren.

Duurzame oplossingen vormen vanaf het voortraject tot en met realisatie de basis in zowel werkwijze, materiaalgebruik als concepten.