Skip to content

Bodem & ondergrond

Verontreinigingen, explosieven, archeologische vondsten, leidingen en delfstoffen; de bodem onder onze voeten herbergt vaak heel wat meer dan grond alleen. Dat brengt de nodige vraagstukken met zich mee over de aanpak hoe een stuk grond bouwrijp te maken. Bovendien wordt op de ondergrond de basis gelegd voor een succesvol bouwproject, zoals funderingen en het leggen van kabels en leidingen.