Skip to content
A1 Apeldoorn Azelo Heijmans infra mobiliteit 2.jpg
Betere doorstroming

A1 Apeldoorn-Azelo

6 april 2018
Apeldoorn
2018-2021
175 miljoen
Rijkswaterstaat

De A1 is een belangrijke economische verbindingsweg tussen Nederland en het Europese achterland. Door toenemend vrachtverkeer stagneert echter de doorstroming, met name op het gedeelte tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom verzorgt Heijmans voor Rijkswaterstaat de uitbreiding van ruim 40 kilometer snelweg tussen Twello en Azelo in beide richtingen. Inclusief aanpassing aan viaducten, bruggen en aansluitende wegen.

Vijf keer bijzonder

1. Uitbreiding contract

Heijmans voert fase 1 uit die 28 kilometer snelweg omvat. Tijdens het ontwerpproces is het contract uitgebreid met nog eens 14 kilometer (fase 2, aanvankelijk gepland voor 2021-2025). Zo krijgt de A1 tussen Twello en Deventer 2 × 4 rijstroken, tussen Deventer en Deventer-Oost een uitbreiding naar 2 × 3 rijstroken plus een vluchtstrook in beide richtingen. Ook verbreedt Heijmans het weggedeelte tussen Rijssen en knooppunt Azelo naar 2 × 3 rijstroken.

2. Diverse stakeholders

Mede door de lengte van het traject zijn diverse stakeholders bij het project betrokken. Zo hebben naast opdrachtgever Rijkswaterstaat ook provincie Gelderland, provincie Overijssel, acht gemeenten en drie waterschappen belang bij een soepele uitvoering. Daarom is voor de start uitgebreid overlegd over de benodigde vergunningen, ontheffingen en procedures.

3. Omgevingsmanagement

Met het grote aantal stakeholders is goed omgevingsmanagement essentieel. Zo is het Omgevingsteam verantwoordelijk voor een duidelijke afstemming van en communicatie over het project, ook met de omliggende bedrijven en omwonenden. Verder houdt het team zich bezig met verkeersmanagement, vergunningen en conditionering.

4. Landschappelijke inpassing

De A1 loopt door het unieke Sallandse landschap. Landschappelijke inpassing van deze snelweg is dan ook een contracteis. Zo heeft de weggebruiker tussen Apeldoorn en Duitsland straks een uniforme wegbeleving. Deze herkenbare look en feel versterkt Heijmans onder andere met geluidsschermen, verbrede viaducten en streekeigen beplanting.

5. Extra portalen

Tijdens de uitvoering van het project plaatst Heijmans over het gehele traject nieuwe portalen over de weg. Tot nu toe ontbraken deze op de A1 vanuit Deventer naar het oosten. Deze portalen worden bewust vroeg in het werk geplaatst zodat ze kunnen worden gebruikt als onderdeel van de verkeerssystemen.