Skip to content
heijmans-algemeen4.jpg

ACM stemt in met overname Dynniq Energy door Heijmans

22 juni 2022, 14:36

Heijmans kondigde op 13 mei jl. de overname aan van Dynniq Energy, onder de opschortende voorwaarde dat de ACM goedkeuring zou verlenen op basis van een concentratiebesluit.

Deze goedkeuring is op 16 juni jl. verleend. Momenteel ronden partijen de laatste zaken in het overnameproces af, de verwachting is dat de overname bij de aankondiging van de halfjaarcijfers op 29 juli geëffectueerd zal zijn.