Skip to content
a12-parallelstructuur-ecologie-harold-appelo-17.jpg
Groene netwerken verbeteren

Natuur verbinden

De klassieke formule voor ruimte is: l x b x h. Het inzicht dat deze formule geen recht meer doet aan de 21ste eeuw is gegroeid. Volgens Heijmans ontbreekt de n van natuur. Wij stappen over op l x b x h x n, een formule die ruimte actuele inhoud geeft. Want de ruimtelijke opgaven van Nederland verlangen nieuw denkwerk, inventiviteit en verknoping met natuur.