Skip to content
hessenpoort_zwolle.jpg
Hoe staat het met... Hessenpoort, Zwolle

Bouwteamplezier

16 juni 2020

Dat ecologie prima hand in hand kan gaan met economische ontwikkeling, bewijst de herinrichting van bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Hiervoor bundelden gemeente Zwolle en een groep infracollega's van Heijmans hun krachten in bouwteam Hessenpoort. Met plezier én daadkracht steken de teamleden logistieke bedrijvigheid in een groen jasje.

Heijmans won in 2019 het project Hessenpoort, dat de herinrichting van de Nieuwleusenerdijk, Paderbornstraat en omgeving bevat. De gemeente Zwolle koos voor een ecologische inpassing van dit noordelijke deel van het bedrijventerrein, waar de grond bouwrijp wordt gemaakt voor nieuwe bedrijfskavels. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van nieuwe wegen, infrastructuur en veilige fietspaden. Voor de gemeente bleek Heijmans de beste samenwerkingspartner door hun duidelijke visie op bouwen aan blauw en groen.

Positieve drive

“Vrij snel na de definitieve gunning in 2019 formeerden we een bouwteam”, vertellen projectleiders Hans Kollenstaart van de gemeente Zwolle en Michiel Wouters van Heijmans. “Samen met de directievoerder, civieltechnisch adviseur, hoofduitvoerder en omgevingsmanager vormen wij het kernteam. Wat ons vooral opvalt, is het plezier en de positieve drive. Vanaf het begin klikt het goed tussen de bouwteamleden en werken we soepel samen."

"Doordat de ontwerp- en uitvoeringstaken evenredig zijn verdeeld tussen de gemeente en Heijmans, profiteren we maximaal van elkaars kennis en kunde. Ook is er over en weer informeel contact met onze adviseurs. Bij een probleem kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de beste oplossing. Super efficiënt!”

Snel schakelen

Beide projectleiders beamen dat de bouwteamsamenwerking de beste manier is om risico’s in een vroeg stadium te tackelen. “Door de korte lijnen zijn we steeds actueel en flexibel. Zo komen onze adviseurs met slimme oplossingen waardoor we bijvoorbeeld perfect voldoen aan de strenge stikstofnormen”, benadrukken Hans en Michiel met gepaste trots.

Snel schakelen is een ander groot voordeel van de bouwteamsamenwerking. Mocht een onderneming zich bijvoorbeeld op een nog te ontwikkelen kavel willen vestigen, dan stelt het bouwteam de geplande infraplannen naar wens bij. Bijvoorbeeld door een weg van links naar rechts te verplaatsen.

hessenpoort_13.jpg

Hazen en ganzen

Op het bedrijventerrein Hessenpoort staan de werkunits van Heijmans en gemeente Zwolle gebroederlijk naast elkaar. Achter in het ruige veld dartelen meer dan tien hazen om elkaar heen in de lentezon. Verderop op het bedrijventerrein zwemt een ganzenpaar met pluizige kuikens in een brede sloot tussen velden met aardappelen.

Even later rijdt een vrachtwagen richting het immense distributiecentrum van Wehkamp, waarvan de ruim zeshonderd meter lange gevel scherp afsteekt tegen de horizon. Een reminder dat Hessenpoort toch écht een plek is waar zaken worden gedaan.

Ecologische zone

Onlangs is de gereconstrueerde Nieuwleusenerdijk officieel geopend. De nieuwe weg telt twee gescheiden rijbanen voorzien van een duurzame onderlaag, een ruime middenberm, betonnen fietspaden met milieuvriendelijke wegmarkeringen en een nieuwe rotonde. Hiermee is het project Hessenpoort voor een derde gereed.

De komende periode legt het bouwteam onder meer de laatste hand aan de uitbreiding van de bestaande ecologische zone aan de noordoostzijde van het bedrijventerrein. De projectleiders: “In deze lange corridor realiseert ons uitvoeringsteam de nieuwe Paderbornstraat. Daarnaast verdwijnen bestaande wegen voor uitgeefbare bouwkavels. Tevens krijgen de brede watergangen op het terrein waar nodig een nieuwe loop. Bij elke stap houden we maximaal rekening met de flora en fauna.”

Dijkvoorziening

Volgens Michiel en Hans is waterbeheersing een belangrijk aandachtspunt binnen het project. “Met nieuw gegraven waterbuffers en -verbindingen houden we niet alleen zo lang mogelijk water vast, maar beschermen we tegelijkertijd de bedrijven op Hessenpoort tegen wateroverlast. De Overijsselse Vecht ligt hier namelijk niet zo ver vandaan. Als daar de waterkering doorbreekt, overstroomt hier het hele gebied. Om het water tegen te houden, leggen we om het bedrijventerrein een verhoogd fietspad aan als dijkvoorziening.”

Picknickbank

Naast de nieuwe rotonde van de Nieuwleusenerdijk ligt een grote hoop grond waaruit een uitkijkheuvel opdoemt. Bovenop komt een demontabele picknickbank. Hans en Michiel wijzen naar een witte duiker die in de naastgelegen waterbuffer ligt.

“Bij een overstroming halen we de picknickbank eenvoudig uit elkaar en schuiven de vrijgekomen schotbalken in de duiker. De uitkijkheuvel schuiven we vervolgens ervoor. Door deze robuuste waterkering kan het bedrijventerrein niet overstromen. Zo bedenkt ons bouwteam werkende weg steeds weer nieuwe, innovatieve oplossingen.”