Skip to content
ThePollinators-Bloei-2.jpg

Meer kruisbestuiving tussen Heijmans en The Pollinators

9 maart 2022, 07:00

Heijmans en The Pollinators gaan nauwer optrekken om de biodiversiteit in Nederland te vergroten. Door samen meer activiteiten te organiseren, die leiden tot de bloei van inheemse bloemen en door het aanplanten van voedselbossen, maken we een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten zoals bijen. Bovendien zetten we het belang van biodiversiteit op de kaart, zowel bij medewerkers als bij opdrachtgevers. Een van de eerste acties is ondersteuning van de campagne Voer de bij bij in aanloop naar de Nationale Zaaidag op 22 april.

Bestuiven

Bestuivers of ‘pollinators’ zijn van levensbelang voor ons. Meer dan zeventig procent van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten. De populatie van bestuivers neemt echter af, onder andere door een steeds groter gebrek aan gevarieerde voeding en het gebruik van pesticiden.

The Pollinators

The Pollinators zet zich sinds 2016 in voor het behoud van de bij en andere bestuivende insecten. Tom van Beek, initiatiefnemer van The Pollinators: “De biodiversiteit is in Nederland de afgelopen eeuw met 75 procent afgenomen. Daar vragen wij aandacht voor, door dat grote thema klein en tastbaar te maken. Het doel is dat er een beweging van onderaf ontstaat van burgers en bedrijven die het opnemen voor de bijen.”

Samen met burgers, lokale initiatieven, bedrijven en scholen organiseren The Pollinators uiteenlopende campagnes en activiteiten om voedsel te genereren voor bestuivers, meer bomen te planten en zo de biodiversiteit te vergroten. Belangrijke campagnes zijn de Nationale Zaaidag in april en het Treefest in november. Deze worden door Heijmans ondersteund.

Zaaidag 2022 infra zuidwest The Pollinators Heijmans web 2.jpg
Voor een van de kantoren van Heijmans in Dordrecht deden collega's mee aan de Landelijke Zaaidag 2022.

Natuurlijk systeem

“Bouwen én de kwaliteit van de natuurlijke omgeving verbeteren? Op allerlei plekken bewijst Heijmans dat dit kan, door samen te werken met het natuurlijke systeem. Onze kennis over ecologie, waterbeheer en de bodem is daarbij cruciaal”, aldus Jan Willem Burgmans, programmaleider Ruimte bij Heijmans. “Heijmans is al twee jaar onderdeel van de Nationale Zaaicoalitie van The Pollinators. Zo zijn eigen tuinen en balkons ingezaaid en ruimtes rond Heijmans-kantoren vergroend. Door te werken aan gezonde ecosystemen voor bestuivers, werken we ook direct aan een gezonde leefomgeving voor mensen. Het is mooi om te zien hoe wij als bouwers dit concreet kunnen maken in allerlei infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkelingen en asset management-opgaven.”

janwillemburgmans__themanatuur_martinekrekelaar_a0a1573.jpg
Jan Willem Burgmans, programmaleider Ruimte bij Heijmans: 'Door te werken aan gezonde ecosystemen voor bestuivers, werken we ook direct aan een gezonde leefomgeving voor mensen'.

Blauw en groen

Als makers van een gezonde leefomgeving, wil Heijmans de natuur verbeteren en Nederland klimaatbestendiger maken. Want dat is hard nodig. Ons klimaat verandert snel met extreme hitte, wateroverlast en droogte tot gevolg. Ook verliest onze flora en fauna een groot aantal soorten, dat het ecosysteem bedreigt waar wij van afhankelijk zijn voor schone lucht, water en voedsel. Heijmans neemt daarom de manier waarop de natuur werkt als uitgangspunt bij inrichting, beheer en gebruik. In 2023 leiden al onze ingrepen tot verbetering van de natuur en een klimaatadaptief Nederland.

Om dit waar te maken en om kennis op te bouwen, zoekt Heijmans de samenwerking met anderen, zowel binnen zijn projecten als projectoverstijgend. Zo zijn recent samenwerkingen gestart met Stichting Struikroven, Staatsbosbeheer en Naturalis Biodiversity Center. Samen wordt gekeken naar behoud en hergebruik van bestaand groen, optimale verbindingen tussen natuurgebieden en gebouwde omgeving voor mens en dier, en naar het effect van natuurinclusieve bouwtoepassingen.

Neem contact met ons op