Skip to content
Maanwijk-Leusden-Heijmans-visual-hof.jpg
Blauwdruk voor verbinding

Maanwijk, Leusden

11 juli 2019
Leusden
2020-2022
€ 40 miljoen
Heijmans Vastgoed

Heijmans bewijst met Maanwijk dat de verknoping van ruimte, technologie en natuur een wijk oplevert die socialer, slimmer en gezonder is. Ook doet Maanwijk recht aan actuele woonwensen en maatschappelijke uitdagingen. Zo ontwikkelt Heijmans de blauwdruk voor een wijk waarin sociale verbondenheid vanzelfsprekend is. Niet alleen binnen de wijk zelf, maar ook met bewoners van de omliggende wijken Leusden-Zuid en Tabaksteeg.

Vijf keer bijzonder

1. Een plek om te ontmoeten

De opzet van de wijk versterkt de relatie tussen binnen en buiten en nodigt uit tot ontmoeten. Zo zijn er drie kleinschalige hofjes met zitgelegenheid en twee gemeenschappelijke binnentuinen. Hier borrel je met vrienden of buren aan een van de picknicktafels; leen je de buurtladder uit de collectieve opslagruimte; pluk je appels in de gezamenlijke boomgaard.

vogelvlucht_maanwijk-def.jpg

2. Natuur verbindt

maanwijk-buurt-tuinieren.jpg

Natuur in Maanwijk wil vooral verleiden tot ontmoetingen, met gemeenschappelijke binnentuinen, ecologische zones, een boomgaard en een pluk- en moestuin. Onze samenwerking met NL Greenlabel en De Groene Belevenis zorgt voor een gevarieerde invulling van het groengebied. Een aanwinst voor biodiversiteit en klimaatadaptatie, maar vooral ook als plezierige ontmoetings- en speelplekken.

3. Technologie

Met nieuwe technologieën in Maanwijk draagt Heijmans bij aan duurzaam, comfortabel en veilig wonen. Een uitstekende digitale infrastructuur zorgt voor een perfecte internetverbinding. In elke woning past Heijmans GezondWonen toe. Daarmee kan iedereen zelf monitoren en sturen op luchtkwaliteit, CO2-uitstoot en energieverbruik, en krijg je via de app regelmatig tips. Ook is er Homies Alarm, een detectiesysteem dat tijdens afwezigheid van bewoner(s) zowel de betrokkenen als het buurtnetwerk waarschuwt voor brand en inbraak.

Maanwijk Leusden bord bewoners LeusdenaanZet.jpg

4. Verbinding met de omgeving

Zowel fysiek als sociaal en digitaal gaat Maanwijk ook met haar omgeving verbindingen aan. De activiteiten van wijkvereniging Leusden ZeT geven de bewoners van Maanwijk, Leusden-Zuid en de Tabaksteeg volop kans om elkaar te leren kennen. Digitale nabijheid bieden we door via het online buurtplatform Hoplr bewoners van alledrie de wijken bij elkaar te brengen. Dankzij onze samenwerking met We Drive Solar zijn voorzieningen en het sociale leven in de bredere regio via elektrische deelauto’s en -fietsen onder handbereik.

5. Bewonersmix

Maanwijk telt 120 woningen die uiteenlopen van XS-starterswoningen en sociale huurappartementen tot aan levensloopwoningen, tweekappers en laanwoningen. Zo is Maanwijk op voorhand verzekerd van een levendige bewonersmix.