Skip to content
airjetsealen-1600.jpg__1920x0_q85_subsampling-2.jpg
Minder uitstoot, hogere korting

CO2 Prestatieladder

Opdrachtgevers stellen steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid. Een toonaangevend voorbeeld is de spoorbeheerder ProRail, die de CO2Prestatieladder heeft ontwikkeld. Daarbij wordt aan inschrijvers op een tender een fictieve korting toegekend, indien zij aantoonbaar maatregelen neemt om de CO2-uitstoot te verminderen en initiatieven neemt om binnen de sector tot verdere reductie te komen.

Sinds maart 2011 is het beheer van de CO2 Prestatieladder ondergebracht bij een onafhankelijke stichting SKAO en kunnen ook andere opdrachtgevers gebruikmaken van de prestatieladder bij aanbestedingen.

Bovenste trede, maximale korting

Op dit moment is Heijmans als een van de weinige Nederlandse bouwbedrijven in het bezit van een certificering op het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder. Niveau 5 geeft recht op de maximale 10% fictieve korting bij aanbestedingen van ProRail. Bij andere opdrachtgevers varieert deze korting tussen de 2,5% en 10%.

Niveau 5 betekent tevens dat wij leveranciers en onderaannemers stimuleren om hun bedrijfsactiviteiten CO2-bewust uit te voeren. Hiermee stimuleren wij de bewustwording in de gehele keten.

Voetafdruk

Onderdeel van certificering op het hoogste niveau is het ondernemen van branchebrede initiatieven met andere marktpartijen om CO2-reductie te stimuleren. Heijmans heeft branche-breed een online database voor CO2-footprint berekeningen ontwikkeld zodat alle partijen eenvoudig hun eigen CO2-footprint kunnen berekenen.