Skip to content
hoe_staat_het_met_westergouwe_natuur_lokwand_zwaluwen.jpg
Hoe verduurzamen wij onze activiteiten?

Een gezonde leefomgeving maken

Heijmans wil de maker van een gezonde leefomgeving zijn. Iedereen wil immers schone lucht inademen, genieten van de natuur, comfortabel van A naar B reizen en weer veilig thuiskomen. Daarom verbeteren, verslimmen en verduurzamen we al onze activiteiten.

Als toonaangevend bouwbedrijf wil Heijmans een leidende rol spelen in de verduurzaming van de bouwsector. Wij kunnen het verschil maken. En zo bijdragen aan de doelstelling van de Rijksoverheid: in 2030 de uitstoot van CO2 met de helft verminderen, om de aarde niet verder te laten opwarmen.

Dit kunnen we doen door duurzaam te ontwerpen: met oog voor alternatieve en decentrale energiewinning, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal en optimaal comfort en beleving. Daarmee duurt duurzaamheid ook daadwerkelijk het langst.

Blijf vernieuwen

Vroegtijdig starten met duurzaamheid, dat is de rode draad van Heijmans. Zo kondigde zij als eerste aan alleen nog met gecertificeerd duurzaam hout te willen werken in alle projecten, ook als opdrachtgevers dat niet voorschrijven.

Ook innoveert Heijmans op verschillende vlakken met duurzame materiaaltoepassingen, zoals lage temperatuurasfalt, de werking van luchtzuiverende verf, zelfherstellend asfalt en de toepassing van 3D-printtechnologie in de woningbouw.

Plus in plaats van min

Kern van de duurzaamheidsvisie voor Heijmans is dat zij toevoegt of creëert in plaats van onttrekt. Dat geldt niet alleen voor materialen, maar ook voor het ruimtegebruik en energie. Zo is Heijmans ervan overtuigt dat gebouwen niet energienotaloos of –zuinig moeten zijn, maar door slimme toepassingen energie kunnen opleveren. Aan dat perspectief wordt hard gewerkt, zodat de contouren van morgen daadwerkelijk vandaag al op de tekentafel verschijnen.

Neem contact met ons op