Skip to content
emobility-bedrijven v2.jpg
Maatregelen materieel en wagenpark

Heijmans brengt CO2-uitstoot verder omlaag

30 augustus 2022, 16:00

De CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten bij Heijmans is in de eerste twee kwartalen van 2022 met 11 procent gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2021.

Deze daling is vooral het gevolg van een vermindering in het brandstofverbruik op projecten. De uitstoot op kantoren en met name mobiliteit is toegenomen, waarschijnlijk omdat meer medewerkers op de kantoren werken. De uitstoot, exclusief scope 3, bedroeg in de eerste zes maanden van 2022 in totaal 12.558 ton CO2, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar 14.176 ton was. Dit is terug te vinden in het rapport dat Heijmans elk half jaar uitbrengt in het kader van de CO2-prestatieladder.

Doelen 2019-2023

Heijmans wil de CO2-emissie in stappen van tien procent per jaar ten opzichte van 2019 reduceren. Voor 2022 geldt een reductiedoelstelling van tien procent ten opzichte van de uitstoot van 2021. Bekeken ten opzichte van 2019 is de doelstelling nog niet gehaald. De reductie is nu 37 procent, terwijl de ambitie veertig procent is. Er worden voor de tweede helft van het jaar nog aanvullende maatregelen genomen.

Maatregelen

In het eerste kwartaal van 2022 zijn alle berijders van grijze kentekenbussen die HVO 100 kunnen tanken verzocht om biodiesel te tanken. Daarnaast is in het tweede kwartaal besloten om alle kleine aggregaten tot 35 kVA hybride, dat wil zeggen een aggregaat met een kleine accu en een kleine dieselmotor, uit te voeren en alle aggregaten te tanken met HVO 100.

Wagenpark

Vanaf 2023 kunnen medewerkers alleen nog voor een leasecontract voor elektrische personenauto’s kiezen. Huidige leasecontracten van brandstofauto’s op geel kenteken die lopen tot ná 2025, worden door Heijmans ingekort met een uiterlijke einddatum van 31 december 2025.

Materieel

Met het afstoten van de asfaltcentrales verschuift de aandacht meer naar het brandstofverbruik op de projecten van Heijmans. Daar komt bij dat op steeds meer projecten eisen worden gesteld ten aanzien van de stikstof- en fijnstofemissies. Naast CO2-reductie moet Heijmans ook meer aandacht geven aan deze emissies en is het nodig om materieel aan te passen.

Enerzijds kan dit door materieel te voorzien van nabehandelingssystemen, anderzijds is het noodzakelijk om meer elektrisch aangedreven materieel te gebruiken. Intussen zijn er diverse kleine materieelstukken op elektrische aandrijving beschikbaar. Ook groter elektrisch aangedreven materieel is dit jaar aangeschaft. Levering van deze materieelstukken laat echter op zich wachten, waardoor Heijmans de effecten nog niet terugziet in de emissies.

In deze film vertellen Heijmans-collega's en een opdrachtgever hoe de overschakeling op elektrische machines en ander materieel verloopt.

Neem contact met ons op