Skip to content
Heijmans_algemeen_nieuw_asfalt1
Verduurzamen - energie

Heijmans CO2-neutraal? Een haalbaar verhaal!

Heijmans wil na 2023 CO2-neutraal zijn. Om dat te bereiken, zetten we fors in op vermindering van de eigen uitstoot. Dat doen we op vier terreinen: mobiliteit, materieel, bouwplaatsen en kantoren.

Mobiliteit

Bouwen levert vervoersbewegingen op, maar dat is geen reden om emissies voor lief te nemen. Waar het kan, dringt Heijmans de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof sterk terug. Dat loopt in de pas met overheidsbeleid en convenanten, zoals het Schone Lucht Akkoord. Goed voor het stedelijk leven, goed voor natuur en milieu.

Het streven? Emissieloze mobiliteit. We zijn op weg. Of preciezer: schoner op weg. Sinds 2020 schaft Heijmans geen personenauto’s met dieselmotoren meer aan. Vanaf 2023 kent het leasepakket nog louter elektrische personenwagens. De elektrificatie van onze bedrijfsauto’s kost meer tijd. Hun beperkte actieradius en trekkracht zijn vooralsnog spelbrekers, maar de ontwikkelingen zijn gunstig. Zo zet Heijmans op Schiphol en op enkele regionale projecten al elektrische bedrijfsbusjes in. Ook de schonere brandstof HVO – diesel van afgewerkte plantaardige oliën en dierlijke vetten – draagt bij aan de verlaging van de CO2-uitstoot.

Verder bevorderen we het gebruik van trein, metro en bus. Sowieso kunnen werknemers kiezen tussen een lease-auto en een eigen mobiliteitsbudget. Ook vind je op bouwplaatsen steeds vaker Heijmans-fietsen voor met name korte ritten op en rond de bouwplaats.

Materieel

Voor het gebruik van hamer, tang of spade heb je genoeg aan spierkracht. Maar voor gemotoriseerd gereedschap en materieel gaat die vlieger gaat niet op. Van kettingzaag en trilplaat tot graafmachine en heftruck: waar mogelijk nemen we afscheid van verbrandingsmotoren en schakelen we over op accu’s. Voor een deel van het groot materieel, zoals rups- of draadkranen, betekent dat ombouw naar elektrische aandrijving. Met een voetnoot: de elektriciteitsvoorziening op de bouwplaats moet er wel op toegerust zijn. Om voldoende vermogen te kunnen leveren, maken we regelmatig gebruik van accupakketten tot wel 500 kW.

Bouwplaatsen

Op bouwplaatsen maken we uitsluitend gebruik van groene stroom, opgewekt met windmolens, zonneparken of zonne-energie. Ook zetten we aggregaten met fossielvrije HVO-diesel in. Traditionele aggregaten faseren we uit.

Wat de druk op zowel milieu als ruimte verlicht, is het gebruik van zogeheten hubs. Vanaf deze locaties, buiten het stadscentrum, vindt distributie van goederen en materialen plaats. Eindbestemming: werklocaties in het centrum. Bij enkele binnenstedelijke herontwikkelingen en onderhoudsprojecten maakt Heijmans al gebruik van hubs. In combinatie met de hubs zet Heijmans waar mogelijk elektrische bakfietsen in: schoon, wendbaar en goedkoper dan bedrijfswagens.

Heijmans wil na 2023 CO2-neutraal bouwen. Om dat te bereiken, investeert Heijmans in de elektrificatie van zwaar bouwmaterieel.

Kantoren

Heijmans-vestigingen zijn goed geïsoleerd en van zonnepanelen voorzien. Ook beschikken ze over meerdere oplaadpunten voor elektrisch vervoer. Vanzelfsprekend gebruikt Heijmans ledverlichting. Daarnaast helpen digitale systemen om het energieverbruik te reduceren. Zo ‘weet’ de applicatie BeyondEyes, die Heijmans met schoonmaakbedrijf CSU en sensorenfabrikant Clickey heeft ontwikkeld, welke ruimtes in gebruik of gereserveerd zijn. Dat voorkomt verkwisting van licht, warmte en koelte. Daarnaast verstaat Heijmans de kunst om een groot deel van haar installatietechnische systemen zelf te optimaliseren.

Meer dan een voetnoot: het gebruik van elektrisch materieel kent ook een veiligheidsrisico, vooral door de hoge spanningen waarmee wordt gewerkt. Gebruik van elektrisch materieel gaat dan ook van extra instructies vergezeld. Heijmans-motto: veiligheid voorop.

Neem contact met ons op