Skip to content
Emissieloos bouwen Heijmans CO2 neutraal materieel
Samen reduceren in CO2

CO2 Prestatieladder

Nederland verduurzaamt. En als maker van een gezonde leefomgeving draagt Heijmans graag zijn steentje bij. Onze ambitie is om in 2030 geheel emissieloos te werken, dus zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. We maken de transitie naar circulair bouwen en bereiden Nederland voor op het veranderende klimaat.

Voor de inventarisatie van onze CO2 emissies en bijbehorende certificering gebruiken wij de CO2-Prestatieladder van de stichting SKAO. Onze certificering op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder is een belangrijke erkenning voor de duurzame initiatieven die Heijmans al jaren neemt. Ook stimuleren wij onze leveranciers en partners in de keten om hun bedrijfsactiviteiten CO2-bewust uit te voeren.

Samen terug in CO2

Bij de certificering op het hoogste niveau hoort ook het organiseren van branchebrede initiatieven voor CO2-reductie met andere marktpartijen. Heijmans is medeoprichter en actief lid van het Emissieloos Netwerk Infra (ENI). Hiermee willen we de ontwikkeling van emissieloos bouwmaterieel versnellen. Verder delen we kennis en faciliteren we een nieuw ecosysteem om de transitie naar emissieloos bouwen mogelijk te maken.

Als makers van een gezonde leefomgeving willen wij een positieve impact hebben op het klimaat, biodiversiteit en water. Dat kunnen we niet alleen. Daarom gaan we graag in gesprek met de hele bouwketen en onze opdrachtgevers hoe we dit kunnen realiseren.

CO2 Projecten

We moedigen niet alleen onszelf aan, maar ook onze leveranciers en partners in de gehele keten om hun bedrijfsactiviteiten op een CO2-bewuste manier uit te voeren.

Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking om CO2-uitstoot te verminderen. In diverse projecten - zowel door ons, als in samenwerking met onze partners - zetten we concrete stappen om significante vermindering van CO2-uitstoot te realiseren.

Neem contact met ons op