Skip to content
Robert Koolen Heijmans EnergieManagementPlan CO2 dak 4.jpg

Warmte oplossingen

Binnen de warmtetransitie is Heijmans tevens dé specialist in totaaloplossingen voor warmte-koude systemen. Milieuvriendelijk verwarmen en koelen via duurzame alternatieven. Zo verminderen we per huishouden de CO2-uitstoot tot wel 50%. Naast het warmtenet of stadsverwarmingssysteem leggen wij ook systemen aan voor warmte- en koudeopslag.

Voor de ontwikkeling en exploitatie van warmte

Gebouwde omgeving van Nederland versneld energieneutraal: Heijmans Energie

Om een gezonde leefomgeving te maken, nu en in de toekomst, moet CO2-vrije energie voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. Door de stijgende vraag en het groeiende lokale aanbod vanuit warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen, ontstaan uitdagingen in het betaalbaar houden en betrouwbaar leveren van onze energie. Om de energietransitie te versnellen, zet Heijmans Energie haar kennis, kunde en kracht in op het gebied van gebiedsontwikkeling, gebouwde omgeving en technische installaties om te komen tot slimme oplossingen.

Energie in de schijnwerpers

Maarten Kokshoorn: “We zien bij Heijmans dat energie steeds vaker integraal deel uitmaakt van onze opgaven. Vroeger volstond het om energie bij de nutsbedrijven aan te vragen. Nu krijgen we bij veel aanbestedingen de vraag hoe we met duurzame energie willen omgaan. Dat leggen we graag uit, want we hebben ontzettend veel kennis en expertise in huis. Om die te verknopen, is het bedrijfsonderdeel Energie opgezet. Wij zijn de schakel tussen de externe vraag en het interne aanbod. Als het om energie gaat, moet je bij ons zijn. We verbinden namelijk alle bedrijfsstromen van Heijmans: van Woningbouw en Utiliteit tot Infra en Vastgoed."

Realisatie warmtenetten

Warmtenet

Door de stijgende vraag naar duurzame energie wordt het steeds complexer om woningen en bedrijven te voorzien van groene energie. Die energie is vaak op te halen uit restwarmte van energiecentrales en uit afvalverwerkingsinstallaties. Een warmtenet of stadsverwarming noemen we dat ook wel. Het warmtenet over lange afstanden laten transporteren is specialistisch werk waar Heijmans al jarenlang ervaring in heeft. Van transportleiding tot aan de huisaansluitingen bij mensen thuis.

Milieuvriendelijk verwarmen en koelen

Hoe maak je het stroomnetwerk toekomstproof?