Skip to content
hoe_staat_het_met_energiekwartier_2018_heijmans_16.jpg
Gebouwde omgeving van Nederland versneld energieneutraal

Heijmans Energie

Als maker van een gezonde leefomgeving wil Heijmans bijdragen aan de energietransitie. De overheid heeft de ambitie om Nederland in 2050 CO2-neutraal te krijgen. Daar zal iedereen zijn steentje aan moeten bijdragen en ook Heijmans neemt zijn rol hierin. Belangrijkste vraag is: hoe krijgen we dat op een betaalbare manier voor elkaar? Door kennis en krachten te bundelen, binnen en buiten Heijmans, neemt het team van Heijmans Energie daarin het voortouw.

heijmans-kabels-leidingen-waterleiding.jpg

Kennis samenvoegen en opschuiven in de keten

Heijmans is geen onbekende in het energielandschap. Zo leggen we al jarenlang kabels en leidingen voor de verschillende nutsbedrijven aan, nemen we energie mee in onze ontwerp-, realisatie- en onderhoudsoplossingen en zijn we gebiedsontwikkelaar, waarbij energie altijd een onderdeel is van deze ontwikkeling.

De opgaves van onze tijd worden echter steeds complexer. De energietransitie gaat hand in hand met digitalisering, klimaatadaptatie, stedelijke verdichting, een groeiende woningvraag en veranderend materiaalgebruik en raakt daarbij alle onderdelen van onze organisatie.

Integrale energie opgave

Heijmans is ervan overtuigd dat om oplossingen te realiseren voor al deze opgaven, er andere manieren van samenwerking nodig zijn, zowel binnen als buiten Heijmans. Dat we grenzen moeten verleggen en vooral de energietransitie niet alleen vanuit energie moeten bezien. Dat we dit alleen samen met partners kunnen doen, die de kwaliteiten van Heijmans aanvullen. Een voorbeeld hiervan is Econic Homes, exploitant van warmtepompen en zeer sterk in particuliere klantprocessen.

Heijmans ziet de energietransitie als een integrale opgave, waarbij kennis op het gebied van gebiedsontwikkeling, realisatie en renovatie van de gebouwde omgeving en energie-infrastructuur bij elkaar moet komen. Deze expertise heeft onze organisatie in huis en met onze innovatievermogen en schaalgrootte kunnen wij Nederland versneld energieneutraal maken.

Heijmans richt zich op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame energiesystemen en kijkt daarbij vanuit de eindgebruiker

Heijmans richt zich op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame energiesystemen en kijkt daarbij vanuit de eindgebruiker. Een duurzamer energiesysteem kan bijdragen aan een smart grid voor een wijk of gebied. We verdiepen ons in de wensen en het welzijn van bewoners, gebouweigenaren en weggebruikers. Om succesvol te zijn, bekijken we alles in zijn volle samenhang. Daarom is er een bedrijfsonderdeel binnen Heijmans opgericht dat zich exclusief hiermee bezig houdt: Heijmans Energie.

Heijmans Energie - Exasun

De kracht van Heijmans

Voor verschillende klanten van warmte naar een smart grid. Heijmans is een partij die op een integrale manier naar de energiemarkt kijkt. Onze krachten zijn:

Leveren van extra waarde voor de klant vanuit de integrale energieketen

  • Van opwek tot gebruik: we combineren onze kennis over opwekking, distributie met die over woningontwerp en gebiedsontwikkeling. Door integraal te kijken, realiseren we de beste totaaloplossing.

Besparen door breder te kijken dan alleen energie

  • Koppelen met bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden of renovatie van bestaand vastgoed

Geen traditioneel energie-verdienmodel

  • Flexibeler door andere focus dan de reguliere warmtebedrijven. Heijmans Energie verzorgt ontwerp, realisatie en onderhoud, maar exploiteert ook indien nodig, eventueel in samenwerking met andere partijen.

Productonafhankelijk

  • Ons doel is Nederland versneld energieneutraal te maken. We focussen daarbij op het leveren van duurzame energie, waarbij we niet gebonden zijn aan één product of technologie.

Wat wij bieden

Heijmans Energie kan duurzame energievoorzieningen ontwikkelen en exploiteren, maar kan ook een aanspreekpunt zijn voor het totale ontwerp, realisatie en onderhoud van deze systemen. Dit kunnen we op verschillende schaalniveaus doen en voor verschillende opdrachtgevers, met als doel van warmtevoorziening op te schuiven naar een smart grid, om bij te dragen aan slimmere steden en dorpen van de toekomst. Wij bieden:

  • Een beter geïntegreerd eindresultaat van hoge kwaliteit​
  • Efficiënter proces, met lagere integrale ontwikkelkosten​
  • Hoge kwaliteit voor eindgebruiker tegen concurrerende tarieven​

Het team van Heijmans Energie gaat graag met je in gesprek om te komen tot het best passende energiesysteem voor elke situatie.