Skip to content
rkp-h-maarten-energie-boot_dsc2439.jpg
Vijf vragen aan Maarten Kokshoorn #2

Energie in de schijnwerpers

18 oktober 2020

Zon, water en wind. Als Maarten Kokshoorn vaart, voelt-ie zich vrij. De energie die het zeilen hem kost, krijgt hij in veelvoud terug. Dat ervaart hij ook aan de wal. Twee jaar lang werkte hij in stilte aan de plannen van een speciale Energie-afdeling binnen Heijmans. Eindelijk is het zover. Met zijn team stapt hij in het licht.

1. Waarom deze stap?

“We zien bij Heijmans dat energie steeds vaker integraal deel uitmaakt van onze opgaven. Vroeger volstond het om energie bij de nutsbedrijven aan te vragen. Nu krijgen we bij veel aanbestedingen de vraag hoe we met duurzame energie willen omgaan. Dat leggen we graag uit, want we hebben ontzettend veel kennis en expertise in huis. Om die te verknopen, is het bedrijfsonderdeel Energie opgezet. Wij zijn de schakel tussen de externe vraag en het interne aanbod. Als het om energie gaat, moet je bij ons zijn. We verbinden namelijk alle bedrijfsstromen van Heijmans: van Woningbouw en Utiliteit tot Infra en Vastgoed."

2. Welke diensten bied je?

"We gaan ons hoofdzakelijk op warmte, koude en elektriciteit richten. Denk aan wko’s oftewel warmtekoude-opslag en warmtepompen, maar ook aan zonnepanelen of laadstations voor e-mobility. Team Energie biedt diensten van A tot Z: van ontwerp, uitvoering tot onderhoud en exploitatie.

We kiezen hierbij voor een decentrale schaal. Oftewel: de opwekking, maar ook de eventuele teruglevering van energie gebeurt op lokaal niveau. Dat kan een gebouwencomplex zijn, maar ook een straat, buurt of wijk. Wij zetten in op bodem-, water- en zonne-energie. Windmolenparken? Nee, die gaan we niet exploiteren. Kolen- of kernenergiecentrales evenmin."

3. Wat zijn jullie troeven?

"We zijn van alle markten thuis: de ontwikkeling van gebieden, gebouwen en installaties. De energiesystemen op die drie niveaus brengen wij bij elkaar. Die integraliteit bespaart de opdrachtgever tijd en rompslomp en versterkt duurzaamheid. Bovendien scheelt het geld. Niet onbelangrijk, want we willen duurzame energievoorzieningen betaalbaar maken. Onze veelzijdigheid helpt daarin: we kijken breder dan alleen energie.

Niet alleen bij nieuwbouwprojecten van onze vastgoed-collega’s, maar ook bij verduurzaming van de bestaande bouw in opdracht van gemeenten en corporaties. Die kun je bijvoorbeeld combineren met kabel- en leidingwerkzaamheden, vervanging van riolering, wegwerkzaamheden of de renovatie van een wooncomplex. Ook hierbij is een modulaire aanpak mogelijk.

Energie verbindt mensen en plekken in de stad van de toekomst

"Slimme combinaties, daar gaat het ons om. Dat geldt ook voor synergie binnen een gebied. Die ontstaat als je diverse energiefuncties met elkaar verbindt. Stel dat je in een gebied zowel woningen als commercieel en maatschappelijk vastgoed hebt. Huizen hebben vooral ’s avonds energie nodig; gebouwen juist overdag. Daar zien we kansen. Een ander voorbeeld is een waterplas in een gebied. Goed voor recreatie, maar ook als bron van duurzame energie."

4. Al bezig in de praktijk?

"Ja, in Zutphen zijn we met duurzame energie aan de slag. Voor woningbouwproject Kade Zuid ontwierpen en realiseerden we de wko-installatie en de warmtepompen, die exploiteren we ook de komende dertig jaar. Verder voorzien we de nieuwbouwwoningen in Park Vijfsluizen in Vlaardingen van wko. Dit project grenst aan een weg met een geluidswal. Dat daagt ons uit om te onderzoeken of we zonnepanelen in de geluidswal kunnen opnemen.

Voor veel andere vastgoedprojecten van Heijmans onderzoeken we hoe we daar duurzame energiesystemen kunnen realiseren, van Uden tot Utrecht. Met als doel om niet alleen het Heijmans-project, maar juist ook de gebouwde omgeving daarbuiten van duurzame energie te voorzien."

rkp-h-maarten-energie-boot_dsc2573.jpg

5. Hebben jullie al energiepartners?

"Jazeker. Een van onze partners is Econic, een innovatieve scale up in Amsterdam, die net als wij de energietransitie willen versnellen. De wijze waarop zij dienstverlening aan bewoners bieden is heel sterk. Wij verzorgen gezamenlijk de exploitatie van de energiesystemen, waarbij Econic focust op de customer service.

Het is een bewegend speelveld, een boeiende markt. De ontwikkelingen verplichten alle partijen – overheden, bouwers, installateurs, energieleveranciers, maar ook bewoners – om uit hun comfortzone te komen. Weinig is zeker, dat maakt de energietransitie ook spannend. Het succes zal afhangen van de mate waarin we duurzame energie betaalbaar kunnen maken en de vraag of er voldoende draagvlak is in de wijken. Het is uiteindelijk de samenleving die bepaalt welke prijs zij ervoor overheeft. Wij staan er in ieder geval vol energie klaar voor.”