Vijf vragen aan Maarten Kokshoorn #2

Energie in de schijnwerpers

Zon, water en wind. Als Maarten Kokshoorn vaart, voelt-ie zich vrij. De energie die het zeilen hem kost, krijgt hij in veelvoud terug. Dat ervaart hij ook aan de wal. Twee jaar lang werkte hij in stilte aan de plannen van een speciale Energie-afdeling binnen Heijmans. Eindelijk is het zover. Met zijn team stapt hij in het licht.

28 oktober 2020

Waarom was deze stap nodig?

“We zien bij Heijmans dat energie steeds vaker integraal deel uitmaakt van onze opgaven. Vroeger volstond het om energie bij de nutsbedrijven aan te vragen. Nu krijgen we bij veel aanbestedingen de vraag hoe we met duurzame energie willen omgaan. Dat leggen we graag uit, want we hebben ontzettend veel kennis en expertise in huis. Om die te verknopen, is de afdeling Energie opgezet. Wij zijn de schakel tussen de externe vraag en het interne aanbod. Als het om energie gaat, moet je bij ons zijn. We verbinden namelijk alle bedrijfsstromen van Heijmans: van Woningbouw en Utiliteit tot Infra, Techniek en Vastgoed."

rkp-h-maarten-energie-boot_dsc2852.jpg

Welke diensten bied je?

"We gaan ons hoofdzakelijk op warmte, koude en elektriciteit richten. Denk aan wko’s oftewel warmtekoude-opslag en warmtepompen, maar ook aan zonnepanelen of laadstations voor e-mobility. Team Energie biedt diensten van A tot Z: van ontwerp, uitvoering tot onderhoud en exploitatie.

We kiezen hierbij voor een decentrale schaal. Oftewel: de opwekking, maar ook de eventuele teruglevering van energie gebeurt op lokaal niveau. Dat kan een gebouwencomplex zijn, maar ook een straat, buurt of wijk. Wij zetten in op bodem-, water- en zonne-energie. Windmolenparken? Nee, die gaan we niet exploiteren. Kolen- of kernenergiecentrales evenmin."

Wat zijn jullie troeven?

"We zijn van alle markten thuis: de ontwikkeling van gebieden, gebouwen en installaties. De energiesystemen op die drie niveaus brengen wij bij elkaar. Die integraliteit bespaart de opdrachtgever tijd en rompslomp en versterkt duurzaamheid. Bovendien scheelt het geld. Niet onbelangrijk, want we willen duurzame energievoorziening betaalbaar maken. Onze veelzijdigheid helpt daarin: we kijken breder dan alleen energie. Niet alleen bij nieuwbouwprojecten van onze vastgoed-collega’s, maar ook bij verduurzaming van de bestaande bouw in opdracht van gemeenten en corporaties. Die kun je bijvoorbeeld combineren met kabel- en leidingwerkzaamheden, vervanging van riolering, wegwerkzaamheden of de renovatie van een wooncomplex. Ook hierbij is een modulaire aanpak mogelijk.

Slimme combinaties, daar gaat het ons om. Dat geldt ook voor synergie binnen een gebied. Die ontstaat als je diverse energiefuncties met elkaar verbindt. Stel dat je in een gebied zowel woningen als commercieel en maatschappelijk vastgoed hebt. Huizen hebben vooral ’s avonds energie nodig; gebouwen juist overdag. Daar zien we kansen. Een ander voorbeeld is een waterplas in een gebied. Goed voor recreatie, maar ook als bron van duurzame energie."

rkp-h-maarten-energie-boot_dsc2301.jpg

Al bezig in de praktijk?

"Ja, in Zutphen gaan we met duurzame energie aan de slag. Voor het woningbouwproject Kade Zuid gaan we de wko-installatie en de warmtepompen niet alleen ontwerpen en realiseren, maar ook voor dertig jaar exploiteren. Verder voorzien we nieuwbouw in Park Vijfsluizen in Vlaardingen van wko. Dit project grenst aan een weg met een geluidswal. Dat daagt ons uit om te onderzoeken of we zonnepanelen in de geluidswal kunnen opnemen.

Voor veel van de andere vastgoedprojecten van Heijmans onderzoeken we hoe we daar duurzame energiesystemen kunnen realiseren. Met als doel om niet alleen Heijmans, maar juist ook de gebouwde omgeving daarbuiten van duurzame energie te gaan voorzien."

Hebben jullie al energiepartners?

"Jazeker. Een van de partners waar wij intensief mee samenwerken is Econic, een jonge en innovatieve scale-up in Amsterdam die net als wij de energietransitie willen versnellen. De wijze waarop zij dienstverlening aan bewoners bieden is heel sterk. Wij verzorgen gezamenlijk de exploitatie van de energiesystemen, waarbij Econic focust op de customer service.

Het is een bewegend speelveld, een boeiende markt. De ontwikkelingen verplichten alle partijen – overheden, bouwers, installateurs, energieleveranciers, maar ook bewoners – om uit hun comfortzone te komen. Weinig is zeker, dat maakt de energietransitie ook spannend. Het succes zal afhangen van de mate waarin we duurzame energie betaalbaar kunnen maken en de vraag of er voldoende draagvlak is in de wijken. Het is uiteindelijk de samenleving die bepaalt welke prijs zij ervoor overheeft.

Of de pandemie van invloed zal zijn op de energietransitie, is nog niet helder. Maar ik verwacht dat het mee zal vallen. Eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat het aardgasvrij maken van bestaande woningen – een enorm project – van tafel gaat. De pandemie kan zelfs als breekijzer werken, wanneer het rijk condities op het gebied van duurzame energie aan steunmaatregelen verbindt. Wij staan er in ieder geval vol energie klaar voor.”