Skip to content
Barry Jonker Kade Zuid Noorderhaven Zutphen zomer 2022
We produceren CO2-neutraal en maken energieneutrale oplossingen voor onze klanten

Energie

Energie zien we als integrale opgave, waarbij we als Heijmans onze kennis van gebiedsontwikkeling, de realisatie en renovatie van de gebouwde omgeving en de kennis van energie-infrastructuur bij elkaar brengen. Vanuit die expertises, ons innovatievermogen en schaalgrootte, willen wij bijdragen aan het versneld energieneutraal maken van Nederland en de doelstellingen van het Klimaatakkoord realiseren.

Heijmans levert vanaf 2023 100% energieneutrale oplossingen aan onze klanten.