Skip to content
Heijmans Woningbouw conceptwoningen Saskia Pijnenburg 5.jpg
Vijf vragen aan Saskia Pijnenburg

Huizentekort sneller aanpakken

19 maart 2021

Van ongefundeerdheid houdt Heijmans niet. Een woning of weg dient een stevige ondergrond te hebben. Dat geldt ook voor beweringen. Saskia Pijnenburg, manager Commercie en Marktontwikkeling bij Heijmans, weerlegt een hardnekkig misverstand over conceptueel wonen. “Als je de feiten kent, kun je het enorme tekort aan huizen sneller aanpakken. Daar snakt Nederland naar.”

Een wandeling met Saskia Pijnenburg door Koningsoord in Berkel Enschot. Ze houdt van natuur (groen) en van Heijmans (geel), wat ze verenigd ziet in de visie van het bouwbedrijf: gezonde leefomgevingen maken. Maar groen en geel zijn ook de kleuren van ergernis. Recht uit het hart: “Het is amper te begrijpen dat we in Nederland voor een kolossale bouwopgave staan, maar een oplossing die binnen handbereik ligt grotendeels over het hoofd zien.”

1. Welke oplossing zie je?

"Sterker kiezen voor conceptuele woningbouw. Tot mijn verwondering associëren sommige gemeenten en corporaties dat nog met een keuze voor eenheidsworst. Dat was misschien zo eind vorige eeuw. Maar anno 2021 doet het volstrekt geen recht aan de veelzijdigheid in types en de rijke variatie in gevels, hoogtes, daken, plattegronden en persoonlijke touch die mogelijk is. De mythe dat conceptueel bouwen eenvormigheid oplevert, kunnen we op diverse plekken in Nederland weerleggen."

Heijmans Woningbouw conceptwoningen Saskia Pijnenburg Berkel Enschot.jpg
Saskia Pijnenburg, manager Commercie en Marktontwikkeling bij Heijmans, in Berkel Enschot. In deze Heijmans-ontwikkeling zijn honderden conceptwoningen gebouwd.

"Er is nog iets wat de levendige variatie versterkt: diverse conceptwoningen die Heijmans voor de verschillende doelgroepen heeft ontwikkeld, zijn met elkaar te schakelen. Zo kun je niet alleen architectonisch en bouwkundig, maar ook sociaal-economisch differentiëren. Alle denkbare mixen zijn mogelijk: gezinnen, éénpersoons- en tweepersoonshuishoudens naast elkaar. Maar ook jong en oud, sober of riant, huur en koop. Zo’n verscheidenheid is op alle gebieden het tegendeel van een eenheidsworst."

2. Welke types conceptwoningen hebben jullie de afgelopen jaren ontwikkeld?

"Een hele waaier. Eengezinswoningen en een- en tweepersoonsappartementen onder de vlag van Heijmans Huismerk. Maar ook de alzijdige appartemententoren van Heijmans Morph die – dankzij een harmonica van maten – voor verschillende doelgroepen interessant is. Verder hebben we Huismerk type XS voor een jonge doelgroep ontwikkeld en vergeet niet de Heijmans ONE. Dat is ons tiny house, demontabel en verplaatsbaar. Er zit nog veel in het vat. Voor ons is het glashelder dat conceptuele woningbouw de toekomst heeft bij de herontwikkeling van binnensteden, wijken en buurten. Dit is pas het begin.”

Heijmans Woningbouw conceptwoningen Saskia Pijnenburg 1.jpg

3. Wat zijn de troeven van jullie conceptwoningen?

“Haha, wil je nog vijf kilometer verder wandelen? Okay, in het kort: naast de variëteit in architectuur en sociale opbouw die je met onze conceptwoningen kunt realiseren, zijn ze betaalbaar. Dat is belangrijk, voor zowel opdrachtgevers als bewoners. Ik zeg wel eens: niet wakker hoeven te liggen van je huur of hypotheek is óók een vorm van gezond wonen. Die lage kosten zijn het gevolg van gestandaardiseerde processen, zoals digitaal ontwerpen en bouwen met prefab-elementen. Maar ook de heldere afspraken met onze, inmiddels negen, vaste co-makers drukken de kosten."

Berkel Enschot-Heijmans-conceptwoningen-diversiteit.jpg

"Je hebt een gezamenlijk doel, het onderlinge vertrouwen is groot. Al die factoren bij elkaar zorgen voor een snelle doorlooptijd. De herhaalbaarheid zorgt voor foutloos bouwen en beheersbaar onderhoud. Waar ik zelf erg trots op ben: met ons aanbod kun je hele wijken ontwerpen, waarbij de variëteit die we bieden al op voorhand de leefbaarheid en toekomstbestendigheid vergroot.”

4. Hoe duurzaam zijn conceptwoningen?

"Voor ons is een duurzame woning hetzelfde als witte sneeuw of een ronde cirkel. Oftewel: vanzelfsprekend. Dat past ook bij onze ambitie: Heijmans wil na 2023, het jaar waarin we een eeuw bestaan, CO2-neutraal bouwen. Over dat jubileum gesproken: in woningbouw hebben we ruim zestig jaar ervaring. Dat is heel veel kennis en kunde, ook in duurzaam en klimaatbestendig bouwen. We blijven daarin innoveren. Zo zijn in Amersfoort de eerste houten conceptwoningen gebouwd en gaan we circulaire uitdagingen niet uit de weg. Sterker nog, deze omarmen we, en wel doordacht."

"We brengen momenteel alle materiaalstromen in kaart van onze producten, zodat we daarop kunnen sturen. Sowieso lopen we voor op de MilieuPrestatie voor Gebouwen (MPG). Per 1 juli 2021 scherpt de overheid die norm in het Bouwbesluit aan: hij verandert van 1,0 in 0,8. Maar onze conceptwoningen zitten nu al op 0,4."

5. Wat zou je van de conceptwoningdaken willen schreeuwen?

"Bij de Tweede Kamer-verkiezingen hebben Nederlanders erop gehamerd dat het gigantische woningtekort moet worden opgelost. Als we de huidige aanpak voortzetten, gaat dat nooit lukken. Onder de ruim 69.000 woningen die in 2020 zijn gebouwd, waren maar zestienduizend conceptwoningen Je kunt het bouwvolume fors verhogen als je het aandeel conceptuele woningbouw vergroot. Dat is ook hard nodig. Wij zijn er klaar voor."

Neem contact met ons op