Skip to content
heijmans_stedelijk_gebied_eindhoven_huurwoningen.jpg

Heijmans bouwt honderden nieuwe huurwoningen in regio Eindhoven

13 januari 2021, 07:00

Heijmans bouwt over een periode van vijf jaar tussen de 400 en 500 huurwoningen in de regio Eindhoven. Deze opdracht maakt deel uit van de pilot Gestandaardiseerde Sociale Huurwoningen, waarbij in totaal 13 woningcorporaties en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) de handen ineen hebben geslagen. Een unieke samenwerking om de krapte op de woningmarkt aan te pakken.

Doel van de pilot is om de komende jaren meer betaalbare, duurzame en sociale huurwoningen beschikbaar te stellen voor huurders, om zo de schaarste op de woningmarkt te verminderen. De conceptwoningen van het Heijmans Huismerk maken dit mogelijk dankzij slimme standaardisatie, wat bijdraagt aan lagere bouwkosten en een versneld bouwproces. Door te kiezen voor de conceptwoningen kan er jaarlijks efficiënt een hoeveelheid woningen in de Brainportregio worden gerealiseerd. De woningen kunnen ook ‘Nul Op de Meter’ gebouwd worden. Daarbij is het netto energieverbruik – door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen – tot nul gereduceerd.

Betaalbare huurwoningen

Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners: “Met deze bijzondere samenwerking hebben we de toekomst van de woningbouw in handen. Samen kunnen we sociale huurwoningen betaalbaar houden en krijgen we de kans om ons woningbestand uit te breiden.” Ook Piet Machielsen, wethouder in de gemeente Oirschot en bestuurlijk trekker namens de gemeenten, is blij met de samenwerking. “Door de handen ineen te slaan, werken corporaties en gemeenten efficiënt aan hun gedeeld belang: huurders in onze regio een fijne, betaalbare stek bezorgen.”

Locaties en corporaties

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

De meewerkende woningcorporaties zijn Woonbedrijf, Woonpartners, Wocom, Trudo, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts, Woningbelang, Zaligheden, Goed Wonen, Thuis, Helpt Elkander en Wooninc.