Skip to content
Vonderstraat Schinnen Heijmans ZOWonen ketensamenwerking april 2019.jpg
Hoe staat het met...de Vonderstraat, Schinnen

Samenwerken voor een betere buurt

9 april 2020

De Limburgse woningcorporatie ZOwonen werkt langdurig samen met Heijmans en Van Wijnen. Zo gaat ze de uitdaging aan om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en nieuwe, passende huisvesting voor hun bewoners te realiseren. "Aan een goede projectoverstijgende samenwerking zit geen termijn."

We treffen Joeri Voorn en Ralph Korff van woningcorporatie ZOwonen in de Vonderstraat in het Limburgse Schinnen. Onlangs zijn 22 nieuwe woningen opgeleverd, als onderdeel van een project van sloop en vervangende nieuwbouw. De Vonderstraat valt onder de tienjarige samenwerkingsovereenkomst van ZOwonen met Heijmans en collega-bouwer Van Wijnen. Joeri Voorn, manager Vastgoed & Inkoop van ZOwonen, vertelt dat hij en zijn collega’s inmiddels veel hebben geleerd van dit partnerschap. “Met projectoverkoepelende afspraken over producten en processen krijgen we de planning van projecten scherper en is er meer risicobeheersing. Wat ons betreft zetten we die samenwerking dus nog even voort!”

Hechte buurt

Veel bewoners van de Vonderstraat zijn begonnen met de tuinaanleg, in aanloop naar het eerste voorjaar dat ze in hun nieuwe woningen zullen beleven. Veel bewoners woonden al in de straat en zijn letterlijk naar de overkant verhuisd. Hun oude huizen staan leeg, in afwachting van sloop en de start van vervangende nieuwbouw later in 2019.

“Dit is echt een hechte buurt”, vertelt Ralph Korff, projectleider Vastgoed Ontwikkeling bij ZOwonen. “Het project omvat 47 woningen aan beide zijden van de straat. De helft is nu gesloopt en vervangen door nieuwbouw - vooral patiowoningen en levensloopbestendige huizen. De huizen die nu volgen zijn conceptwoningen, die naar verwachting begin 2020 klaar zijn. Daar verwachten we meer nieuwe huurders.”

Iedereen aan tafel

Ralph en Joeri maakten het project vanaf het prille begin mee. “Gemeente en bewoners zijn overal bij betrokken", vertelt Joeri. "We hebben twaalf bijeenkomsten georganiseerd om tot een definitief en gedragen plan te komen.” Ook Heijmans zat vanaf de start aan tafel, als ketenpartner.

Wat ons betreft zetten we de samenwerking nog even voort!

Ralph: “Je schetst gezamenlijk de kaders en samen pakten we de technische uitleg op. Heijmans is vroeg geïntroduceerd om de technische aspecten en kosten te duiden. Bewoners konden kiezen uit optielijsten die Heijmans had samengesteld, waarbij het voor iedereen duidelijk was welke kosten daarbij zouden komen.”

Joeri vult aan: “Dat Heijmans dit deel voor zijn rekening neemt, betekent voor ons dat we minder bezig hoeven te zijn met bouwtechniek en installaties. Daardoor is er meer tijd om andere dingen - zoals logistiek en huurafspraken - af te stemmen met de bewoners. En dat is voor ons een heel belangrijk voordeel van deze samenwerking.”

Delen essentieel

Ralph liep als projectleider dagelijks rond over de bouwplaats. “Natuurlijk spreken bewoners je dan aan: de buurt was en is heel betrokken bij de plannen. Er is altijd wel wat gedoe over rotzooi over de bouwplaats, maar er zijn ook concrete vragen over de woningen - die beantwoord ik dan samen met Heijmans.”

Bewoners stellen daarnaast vragen over duurzaamheid, over isolatie en energie. “Ze gaan er enorm op vooruit”, stelt Joeri. “Hun nieuwe woningen zijn volledig geïsoleerd en energiezuinig. Daar komt natuurlijk wel een handleiding bij.” Ook daarin heeft de projectoverstijgende samenwerking een voordeel: de ketenpartners stemmen innovaties onderling af en communiceren ze met de bewoners. Kennis delen is een belangrijk onderdeel van de samenwerking, stellen ze alletwee vast.

Hoge ambitie

De Vonderstraat is slechts één van de projecten die de ketenpartners de komende jaren samen aanpakken. ZOwonen wil per jaar duizend woningen verduurzamen en op een aantal locaties - vergelijkbaar met de Vonderstraat - vervangende nieuwbouw realiseren. Juist vanwege die hoge ambitie, is voortdurende afstemming in het samenwerkingsverband heel belangrijk, stelt Joeri: “We stelden na de eerste periode een lijst van tien geleerde lessen samen.

Natuurlijk gaan die over praktische, projectgerelateerde details. Maar vooral over het projectoverstijgende deel. Denk dan aan de omschrijving van processen of de mate van standaardisatie die we nastreven. Of de manier waarop we data over ons aangepaste of gerealiseerde vastgoed ontvangen van partners en hoe we die borgen in onze eigen vastgoeddata. Daar moet je goede afspraken over maken en deze blijven toetsen aan je gezamenlijke ambitie.”

Samenwerkingsverbanden voor de langere termijn hebben als voordelen dat de ervaring van het ene project mee wordt genomen naar het volgende en de partners binnen de samenwerking steeds beter weten wat ze aan elkaar hebben. Regelmatige evaluatiemomenten zijn erg belangrijk voor een blijvend goede samenwerking.

Joeri: “Onze contractuele afspraken zijn voor ‘maar’ tien jaar gemaakt, en dat is voor de termijn waarop wij plannen niet zo lang. Die eindtijd zie ik ook niet zo scherp. Als je de beste partner in de markt aan je hebt gebonden, dan kan die samenwerking nog veel langer doorgaan.”

Neem contact met ons op