Skip to content
Heijmans_algemeen_nieuw_asfalt2
Op weg naar een duurzame toekomst

CO2-neutraal bouwen en werken

Heijmans zet zich onverminderd in om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Om CO2-neutraal te bouwen en werken, hebben we reeds concrete stappen gezet en ambitieuze doelen opgelijst om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2040 willen we volledig klimaatneutraal opereren. We streven naar nul uitstoot van schadelijke stoffen in de gehele keten; van productie tot eindgebruik.

Samen bouwen zonder uitstoot

Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de toekomst van Nederland. Wij zetten een stap naar voren en maken de beweging naar duurzame aanvoerder, en we zijn niet bang om de lat hoog te leggen. Onze toewijding om te verduurzamen wordt gereflecteerd in eigen reductie van energie en het hergebruik van materialen en grondstoffen.

Onze duurzaamheidsinspanningen strekken zich uit over de gehele keten, waarbij we nauw samenwerken met duurzame partners en leveranciers om verdere verduurzaming van onze bouwactiviteiten te bevorderen. We willen samen de grootst mogelijk stap vooruit maken om duurzaam bouwen vanzelfsprekend te maken.

Greenhouse Gas Protocol

Heijmans hanteert het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) voor het in kaart brengen van onze CO2-voetafdruk en rapporteert hierover jaarlijks. Om onze CO2-uitstoot te reduceren, richten we ons op drie specifieke scopes van emissies, zoals gedefinieerd in het GHG Protocol.

Door ons te richten op de drie scopes, werken we systematisch aan het verminderen van onze impact op het klimaat. We zijn toegewijd aan transparantie in onze processen en resultaten. Ons uiteindelijke doel is niet alleen om onze eigen operaties te verduurzamen, maar ook om een positieve invloed uit te oefenen op onze gemeenschap en de industrie als geheel, in de richting van een meer duurzame toekomst.

Scope 1: Directe emissies

Deze scope is gericht op emissies die rechtstreeks voortkomen uit onze eigen activiteiten, zoals de uitstoot van ons wagenpark, ons eigen materieel of uitstoot om onze kantoren te verwarmen. De uitstoot van onze directe activiteiten brengen we in 2030 terug naar nul.

Scope 2: Emissies van aangekochte energie

Hierbij gaat het om indirecte emissies die ontstaat door aangekochte energie van centrales, zoals elektriciteit, verwarming en koeling. Deze wordt onder andere gebruikt voor activiteiten van Heijmans op bouwplaatsen.

Scope 3: Emissies in de gehele keten

Dit omvat emissies die vrijkomen bij goederen en diensten voor en na onze eigen activiteiten. Bijvoorbeeld ingekochte materialen zoals beton en staal en de uiteindelijke uitstoot die vrijkomt bij het gebruik van gebouwen en huizen die zijn opgeleverd. In 2040 werken en bouwen wij volledig klimaatneutraal.

Eigen CO2-uitstoot

Om in 2030 te bouwen zonder uitstoot, hebben we binnen Scope 1&2 van het GHG Protocol onverminderd ingezet om onze eigen uitstoot te minimaliseren en onze ecologische voetafdruk te verminderen. We hebben forse maatregelen genomen en blijven continu innoveren en optimaliseren om te verduurzamen. Dit vertaalt zich in concrete acties op diverse bedrijfsonderdelen, waaronder onze kantoren, wagenpark, bouwplaatsen en materieel.

Uitstoot in de keten

We profileren onszelf als duurzame aanvoerder door ons ook te concentreren op emissies in Scope 3 van het GHG Protocol. Deze emissies hebben betrekking op uitstoot die vrijkomt voor en na onze eigen activiteiten. In onze ambitie om in 2030 indirecte emissies te halveren en uiteindelijk terug te brengen naar nul, richten we ons onder meer op duurzame keuzes bij inkoop en we beperken de CO2-uitstoot van gebruikers van opgeleverde Heijmans-projecten.

CO2 Prestatieladder

Heijmans hanteert transparante methoden voor compensatie, gericht op de criteria die passen binnen de CO2 Prestatieladder. Onze aanpak omvat emissiemonitoring, maatschappelijk verantwoorde inkoop op basis van prognoses en een mix van compensatiemethoden, om CO2-neutraliteit te omarmen als integraal onderdeel van duurzaamheidsinspanningen.

Dit instrument is niet alleen een meetlat voor onze CO2-uitstoot, maar stimuleert ons ook om continu verbeteringen en innovaties door te voeren in onze bedrijfsvoering. Onze certificering op het hoogste niveau is een belangrijke erkenning van onze langdurige inzet voor duurzaamheid.

Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking om CO2-uitstoot te verminderen. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke inspanningen de sleutel zijn tot het effectief aanpakken van de uitdagingen op het gebied van CO2-reductie.

In diverse projecten zetten we concrete stappen om significante vermindering van CO2-uitstoot te realiseren. Dit omvat een breed scala aan duurzame activiteiten, zoals het verbeteren van energie-efficiëntie, het inzetten op hernieuwbare energiebronnen en groene innovaties in onze producten en diensten.

Neem contact met ons op