Skip to content
Robert Koolen Heijmans EnergieManagementPlan CO2 dak 4.jpg
Verduurzamen van kantoren, wagenpark, bouwplaatsen en materieel

Scope 1 & 2: Bouwen zonder uitstoot

Om in 2030 te bouwen zonder uitstoot, hebben we binnen Scope 1&2 van het GHG Protocol onverminderd ingezet om onze eigen uitstoot te minimaliseren en onze ecologische voetafdruk te verminderen. We hebben forse maatregelen genomen en blijven continu innoveren en optimaliseren om te verduurzamen. Dit vertaalt zich in concrete acties op diverse bedrijfsonderdelen, waaronder onze kantoren, wagenpark, bouwplaatsen en materieel.

Verduurzamen van kantoren

Heijmans-vestigingen zijn goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Ook realiseren we steeds meer oplaadpunten voor elektrisch vervoer. Rondom onze kantoren treffen we doorlopend diverse duurzame maatregelen, zoals het vervangen van traditionele TL-verlichting door energiezuinige LED-verlichting. Bij de keuze voor afname van benodigde elektriciteit, kiezen we voor duurzame bronnen. Al sinds 2012 maken we gebruik van uitsluitend groene stroom die voldoet aan strenge duurzaamheidsnormen. Ons volledige elektriciteitsverbruik is gedekt door CertiQ-certificaten.

Elektrisch wagenpark

Heijmans zet grote stappen in duurzamere mobiliteit en elektrificatie van het wagenpark. Vanaf 2023 kent het leasepakket nog enkel elektrische personenwagens. Lopende leasecontracten voor een auto met een verbrandingsmotor met een langere contractduur van 2025 zijn tevens ingekort, zodat we uiterlijk in 2025 over een volledig elektrisch wagenpark beschikken. Bestuurders die nog gebruik maken van een voertuig met een verbrandingsmotor, stimuleren we om HVO100 te tanken waar mogelijk.

Duurzamere bouwplaatsen

Vanwege aanzienlijke uitstoot op bouwplaatsen investeert Heijmans ook op die plekken doorlopend in emissiebeperkende initiatieven en maatregelen. We zoeken duurzame oplossingen voor de verlichting en beveiliging van het terrein en voorzieningen in de bouwkeet. Waar aggregaten zijn benodigd, bevorderen we het gebruik van fossielvrije HVO100-brandstof en we bekijken we mogelijkheden om gebruik te maken van groene stroom, verkregen van nabijgelegen windmolen- en zonneparken.

Elektrificatie materieelstukken

Vanaf medio 2023 hebben we het tanken van HVO100-brandstof op bouwplaatsen verplicht gesteld. Daarnaast investeren fors in de elektrificatie van ons materieel. De eerste vijf eigen zware materieelstukken zijn in 2022 geïntroduceerd, en in 2023 volgden er nog 25 geëlektrificeerde materieelstukken. Hoewel materieel bij projecten ook wordt ingehuurd via onderaannemers en daarmee de CO2-uitstoot niet binnen de Scope 1&2 valt, realiseren we al emissieloze projecten in samenwerking met onze onderaannemers.

CO2-uitstoot compenseren

Als tussenstap naar volledig emissieloos werken en bouwen, compenseren we op vrijwillige basis de op dit moment nog onontkoombare CO2-uitstoot. We blijven investeren en innoveren, maar we willen in de tussentijd onze klimaatimpact reduceren. Door verantwoorde investering in compensatieprojecten, beogen we op korte termijn onze impact op klimaatverandering te minimaliseren, terwijl we intussen volop doorgaan met innoveren en investeren in duurzaamheid.

Neem contact met ons op