Skip to content
thijs_huijsmans_heijmans_circulariteit_materiaalstromen_3.jpg
Verduurzamen - materialen

Op naar 100% circulair

Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving. Zorgen voor een gezonde planeet is daar onderdeel van. Dit doen we door uitputting van grondstoffen te voorkomen en afscheid te nemen van afval. En door gezonde materialen te kiezen en die zo vaak mogelijk opnieuw te gebruiken. Zo zetten we stappen naar 100% circulair bouwen.

Inzicht in milieuprestaties

Bij Heijmans weten we wat de milieubelasting is van onze bouwwerken en projecten. We meten de Milieu Kosten Indicator (MKI) of Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) en voor producten die we inkopen vragen we om een Life Cycle Analyse (LCA). Deze werken we voor projecten en bouwwerken verder uit met onze leveranciers. Zo zien we waar de milieubelasting is te verminderen in onze bouwwerken. Deze inzichten bieden ook voor onze opdrachtgevers al in de ontwerpfase de mogelijkheid om mee te denken in het verminderen van de milieubelasting van onze bouwwerken. Samen maken we zo een gezonde leefomgeving!

Daarnaast bouwen we bij Heijmans zo licht mogelijk, is het materiaal niet nodig, dan passen we het niet toe! Kunnen we werken met een lichter alternatief of minder materiaal gebruiken? Dan kiezen we daarvoor en verlagen we op die manier onze milieubelasting al tijdens de ontwerpfase. Zo is ons asfaltmengsel Recoflex Velo slechts 45 mm dik, buigzaam en ongevoelig voor vermoeiing. Daarbij gebruiken we de bestaande ondergrond en besparen zo aanzienlijk op de hoeveelheid materiaal. Want nu is er slechts één laag asfalt nodig in plaats van twee en kan ook de fundering gewoon blijven liggen.

Gezonde materialen

Bovendien focussen we op het gebruik van gezonde materialen. We faseren toxische materialen uit, die willen we niet meer gebruiken. Daarnaast zetten we in op het gebruik van materialen die een biobased, natuurlijke oorsprong hebben, zoals hout. Zo ontwikkelden we een circulair viaduct volledig van hout, genaamd Bolt, samen met Arup en Schaffitzel voor Rijkswaterstaat. En is kruislings verlijmd hout de basis voor de houtskeletbouwwoningen die we samen maken met partners VDM en IIBO.

Toekomstbestendig bouwen

Om toekomstbestendig te bouwen, moeten onze bouwwerken gemakkelijk uit elkaar te halen zijn. Door de verschillende onderdelen van onze bouwwerken los te maken en te voorzien van een materialenpaspoort, kunnen we deze materialen in de toekomst goed hergebruiken. In een materialenpaspoort leggen we alle materiaal- en productinformatie vast om toekomstig hergebruik te garanderen.

Ook zijn onze bouwwerken aanpasbaar, doordat we ze zo maken dat de verschillende lagen ervan los van elkaar kunnen veranderen. In een snel veranderende maatschappij moeten bouwwerken zijn voorbereid op verschillende toekomstscenario’s en manieren van gebruik.

Verena Vermeulen Heijmans materiaalstromen conceptwoning circulariteit 3.jpg

Hoogwaardig hergebruik

Alle materialen die op onze projecten vrijkomen, brengen we terug in de kringloop met het 10R-model in de hand. We hergebruiken zo hoogwaardig mogelijk. Daarnaast zien we dat de secundaire (gebruikte) materialen steeds waardevoller worden. De projecten van vandaag zijn daarmee de materiaalbronnen van de toekomst.

Om het hergebruik zo hoogwaardig mogelijk te houden, maken wij gebruik van een materiaalstroomanalyse. Deze maken de materiaalstromen van en naar onze bouwwerken inzichtelijk. Zo krijgen we inzicht in de kringlopen op het project en kunnen we deze steeds vaker sluiten.

We proberen dit te doen op de projecten zelf, maar als dat niet lukt maken we gebruik van Matching Materials. Op dit online platform komen vraag en aanbod van gebruikte materialen bij elkaar. Je kunt hier de grondstoffen of elementen die vrijkomen op jouw project aanbieden, of deze kopen uit een ander project. Wat afval is voor de één, is bouwmateriaal voor de ander.

Neem contact met ons op