Skip to content
Groot onderhoud Zee en Delta Zuid in Zeeland Heijmans Scaldis.jpeg
Zorg voor scheepvaart

MJO Westerschelde

11 januari 2015
Wsterschelde
2014-2020
12 miljoen
Rijkswaterstaat

De Westerschelde is de enige open verbinding met zee in Zeeland en is een van de drukst bevaren routes ter wereld. Diverse havens in Zeeland en die van Gent blijven bereikbaar door het beheer en onderhoud dat Heijmans pleegt aan de Westerschelde. Het is niet alleen een kruispunt van weg- en waterwegen, maar ook van zoet en zout water. Met een eigen dynamiek.

Vijf keer bijzonder

1. Economische ader

De haven van Gent is de tweede haven van België waar jaarlijks ruim 48 miljoen ton goederen wordt overgeslagen. Het kanaal Gent-Terneuzen met het sluizencomplex in Terneuzen is de toegangspoort en valt onder het onderhoudscontract.

2. Breed aanbod

Zes havens, drie sluizen met bijbehorende basculebruggen, twee draaibruggen en het baggersspeciedepot horen tot het contract. Ook de oevers en het water van de Westerschelde zelf, het groen rondom de sluizen en het Oorlogsmonument in Terneuzen houden we netjes.

3. Tonnen aan mosselen

Bij de Oostsluis in Terneuzen renoveren en vervangen we de sluisdeuren. Deuren van 13 bij 13,5 bij 1,2 meter van 70 ton. Alleen bij het uittillen wegen ze circa 100 ton. 30 ton mosselen, slib en andere aangroei heeft zich dan naar verwachting aan de deur genesteld.

4. Slimme duurzaamheid

De verlichting van meerpalen waar schepen aanmeren dient altijd te werken. Het vervangen van een lampje op een paal die in het water staat kost dan zo maar enkele honderden euro’s. Dan is het slimmer en duurzamer om lampen aan te schaffen die zich met zonne-energie opladen en langer meegaan.

5. Bellen blazen

In schutsluizen tussen zoet en zout water wordt met bellenschermen een gordijn van luchtbellen opgetrokken om zoet en zout water te scheiden. Zout water tast namelijk ook de metalen onderdelen van bruggen en sluizen aan. Wekelijks blazen we deze schermen door om het zout water buiten te houden.

Neem contact met ons op