Skip to content
Heijmans waterwerken sluis Sambeek sluisdeur sfeer.jpg
In vogelvlucht langs sluizen en vaarwegen

Waterwerken

1 april 2021

Bruggen, sluizen, stuwen en waterwegen zijn van groot economisch belang in Nederland. Ze moeten 24/7 functioneren en daarom altijd in topconditie zijn. Daartoe beheert en onderhoudt Heijmans diverse vaarwegen, van het hoge noorden tot het diepe zuiden. In vogelvlucht langs enkele waterwerken

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl beheert en onderhoudt Heijmans samen met Dynniq HLD de komende vijf jaar een groot aantal objecten. Deze doorkruist in de provincies Friesland en Groningen dertien gemeentes en drie waterschappen via drie aan elkaar verbonden kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Uitvoerder John Bakker: "Op de oevers van deze kanalen vervingen we onlangs 123 kilometerborden. We deden zes borden per dag. Meestal vanaf het water met een ponton en een rupskraan. Toevallig konden we hier gebruik maken van een weg, maar de meeste borden staan op plekken die je alleen kan bereiken vanaf het water."

Sluizen Sambeek-Belfeld

In opdracht van Rijkswaterstaat herstelt Heijmans de nivelleerschuiven van de sluizen Belfeld en Sambeek in Brabant. De twee sluiscomplexen, gebouwd eind jaren twintig van de vorige eeuw, kampten met storingen. Enkele schuiven in de sluisdeuren die de kolk laten vol- en leegstromen, werkten niet meer naar behoren. 

Projectleider en contractmanager Mark van den Hurk: "In totaal pakken we 52 nivelleerschuiven en cilinders aan: we vernieuwen zes sluisdeuren van twee keer drie kolken. We trekken de sluisdeuren uit het water, spuiten ze schoon, strippen ze volledig en bouwen ze opnieuw op. Vervolgens krijgen ze een coating tegen roestvorming en testen we op het droge of de schuiven werken. Na terugplaatsing in de sluisdeurcilinder testen we dat nog een keer. We doen dit in een bouwteam met Rijkswaterstaat en partners Hillebrand, Rebo en MTS en verwachten in september klaar te zijn. Een mooi werk."