Skip to content
Heijmans waterwerken sluis Sambeek sluisdeur sfeer.jpg
In vogelvlucht langs sluizen en vaarwegen

Waterwerken

1 april 2021

Bruggen, sluizen, stuwen en waterwegen zijn van groot economisch belang in Nederland. Ze moeten 24/7 functioneren en daarom altijd in topconditie zijn. Daartoe beheert en onderhoudt Heijmans diverse vaarwegen, van het hoge noorden tot het diepe zuiden. In vogelvlucht langs enkele waterwerken

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl beheert en onderhoudt Heijmans samen met Dynniq HLD de komende vijf jaar een groot aantal objecten. Deze doorkruist in de provincies Friesland en Groningen dertien gemeentes en drie waterschappen via drie aan elkaar verbonden kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Uitvoerder John Bakker: "Op de oevers van deze kanalen vervingen we onlangs 123 kilometerborden. We deden zes borden per dag. Meestal vanaf het water met een ponton en een rupskraan. Toevallig konden we hier gebruik maken van een weg, maar de meeste borden staan op plekken die je alleen kan bereiken vanaf het water."

Sluizen Sambeek-Belfeld

In opdracht van Rijkswaterstaat herstelt Heijmans de nivelleerschuiven van de sluizen Belfeld en Sambeek in Brabant. De twee sluiscomplexen, gebouwd eind jaren twintig van de vorige eeuw, kampten met storingen. Enkele schuiven in de sluisdeuren die de kolk laten vol- en leegstromen, werkten niet meer naar behoren. 

Projectleider en contractmanager Mark van den Hurk: "In totaal pakken we 52 nivelleerschuiven en cilinders aan: we vernieuwen zes sluisdeuren van twee keer drie kolken. We trekken de sluisdeuren uit het water, spuiten ze schoon, strippen ze volledig en bouwen ze opnieuw op. Vervolgens krijgen ze een coating tegen roestvorming en testen we op het droge of de schuiven werken. Na terugplaatsing in de sluisdeurcilinder testen we dat nog een keer. We doen dit in een bouwteam met Rijkswaterstaat en partners Hillebrand, Rebo en MTS en verwachten in september klaar te zijn. Een mooi werk."  

Prinses Beatrixsluis

Ook op onze waterwegen is doorstroming van groot belang: vrachtverkeer moet 24/7 kunnen doorvaren. Om zo min mogelijk oponthoud te hebben, vroeg Rijkswaterstaat aan de combinatie Sas van Vreeswijk om de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein uit te breiden en renoveren, zodat schepen snel kunnen schutten. Nu de derde kolk in gebruik is en de twee bestaande kolken zijn opgeknapt, is de onderhoudsfase van 27 jaar aangebroken. Projectleider Mark van den Hurk heeft bijna zes jaar aan dit project gewerkt en neemt nu afscheid van deze werklocatie. “Mooi om de grootste binnenvaartsluis van Nederland aan te mogen pakken. En dat in een samenwerking met partijen die allemaal hun eigen toegevoegde waarde hebben. Het was een enorme uitdaging om alle werkzaamheden binnen de afgesproken planning af te ronden, maar juist die diversiteit was ook het leukste aan deze klus. Kazematten verplaatsen, een nieuwe kolk aanleggen, de sluiswachtershuisjes verbouwen tot besturingskantoor… Dat alles bij elkaar maakt het een heel mooi werk.”

27 jaar onderhoud

Tot begin 2021 waren Mark en een klein team nog druk met de bouw van het verdiepte zonnepanelenveld, dat energie levert voor de besturing van de Beatrixsluis. Ook bijzonder was het plaatsen van het omloopwiel op het maaiveld, voor één van de monumentale sluistorens. Mark: “Dit wiel was onderdeel van het historische bewegingswerk, dat de sluisdeuren omhoog hees en liet zakken. Nu mag het dienst doen als herinnering aan de vroegere werking en draagt het bij aan de oude verhalen van de sluis.”
De onderhoudsclub neemt het van Mark over. “Hun werk varieert van vegen en onkruidvrij houden van de stoepen tot het strooien van zout in de winter, het smeren van de tandwielen tot het onderhouden van de elektronica”, vertelt Mark. “De Prinses Beatrixsluis moet op alle gebieden optimaal functioneren, daar staan wij de komende 27 jaar voor aan de lat.”