Skip to content
Heijmans waterwerken sluis Sambeek sluisdeur sfeer.jpg
In vogelvlucht langs sluizen en vaarwegen

Waterwerken

1 april 2021

Bruggen, sluizen, stuwen en waterwegen zijn van groot economisch belang in Nederland. Ze moeten 24/7 functioneren en daarom altijd in topconditie zijn. Daartoe beheert en onderhoudt Heijmans diverse vaarwegen, van het hoge noorden tot het diepe zuiden. In vogelvlucht langs enkele waterwerken.

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

Samen met Martens en van Oord onderhoudt Heijmans de hoofdvaarwegen in Oost-Nederland. “Ons project is verdeeld in zogenoemd nat en droog werk,” vertelt projectleider Raoul van Tilborg. “Eén van onze hoofdtaken is het op diepte houden van de Boven-Rijn, Waal en Maas-Waalkanaal. In de bochten stroomt het water minder hard, waardoor zandbulten ontstaan. Met een speciale boot peilen we de diepte op deze plekken. Met een baggerschip halen we zand weg zodat de scheepvaart geen hinder ondervindt. Alle data van onze peilboot, dieptemetergegevens van de beroepsvaart en van opdrachtgever Rijkswaterstaat, verwerken we in een digitaal informatiemodel (BIM). In de komende jaren leren we hoe de rivieren zich gedragen, met als doel zo goed mogelijk te baggeren. Dus hoe we met zo min mogelijk baggerbewegingen de rivier op diepte houden. Dat scheelt een hoop CO2-uitstoot.”

Het andere werk vindt plaats op de oevers en overnachtingshavens. “Met een drone inspecteren we alle droge assets, denk aan de overnachtinghavens bij Lobith, IJzendoorn en Haaften. We zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan, herstellen van schades aan afmeervoorzieningen en steigers. Verder verzorgen we twee verkeersposten bij Nijmegen en Tiel en de steiger waar de RWS-patrouilleboot ligt afgemeerd. Bij de twee steunpunten van Rijkswaterstaat onderhouden we de afmeervoorzieningen, tonnenkranen en technische installaties. Bovendien beheren we het groen langs de vaarwegen. En bij calamiteiten staat ons team ook paraat. Tijdens de wateroverlast van afgelopen zomer haalden we op tweehonderd verschillende plekken drijfvuil weg. Dit contract loopt tot de zomer van 2026.”

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl beheert en onderhoudt Heijmans Assetmanagement samen met Dynniq HLD de komende vijf jaar een groot aantal objecten. Deze doorkruist in de provincies Friesland en Groningen dertien gemeentes en drie waterschappen via drie aan elkaar verbonden kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Uitvoerder John Bakker: "Op de oevers van deze kanalen vervingen we onlangs 123 kilometerborden. We deden zes borden per dag. Meestal vanaf het water met een ponton en een rupskraan. Toevallig konden we hier gebruik maken van een weg, maar de meeste borden staan op plekken die je alleen kan bereiken vanaf het water."

Sluizen Sambeek-Belfeld

In opdracht van Rijkswaterstaat herstelt Heijmans de nivelleerschuiven van de sluizen Belfeld en Sambeek in Brabant. De twee sluiscomplexen, gebouwd eind jaren twintig van de vorige eeuw, kampten met storingen. Enkele schuiven in de sluisdeuren die de kolk laten vol- en leegstromen, werkten niet meer naar behoren. 

Projectleider en contractmanager Mark van den Hurk: "In totaal pakken we 52 nivelleerschuiven en cilinders aan: we vernieuwen zes sluisdeuren van twee keer drie kolken. We trekken de sluisdeuren uit het water, spuiten ze schoon, strippen ze volledig en bouwen ze opnieuw op. Vervolgens krijgen ze een coating tegen roestvorming en testen we op het droge of de schuiven werken. Na terugplaatsing in de sluisdeurcilinder testen we dat nog een keer. We doen dit in een bouwteam met Rijkswaterstaat en partners Hillebrand, Rebo en MTS en verwachten in september klaar te zijn. Een mooi werk."  

Prinses Beatrixsluis

Ook op onze waterwegen is doorstroming van groot belang: vrachtverkeer moet 24/7 kunnen doorvaren. Om zo min mogelijk oponthoud te hebben, vroeg Rijkswaterstaat aan de combinatie Sas van Vreeswijk om de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein uit te breiden en renoveren, zodat schepen snel kunnen schutten. Nu de derde kolk in gebruik is en de twee bestaande kolken zijn opgeknapt, is de onderhoudsfase van 27 jaar aangebroken. Projectleider Mark van den Hurk heeft bijna zes jaar aan dit project gewerkt en neemt nu afscheid van deze werklocatie. “Mooi om de grootste binnenvaartsluis van Nederland aan te mogen pakken. En dat in een samenwerking met partijen die allemaal hun eigen toegevoegde waarde hebben. Het was een enorme uitdaging om alle werkzaamheden binnen de afgesproken planning af te ronden, maar juist die diversiteit was ook het leukste aan deze klus. Kazematten verplaatsen, een nieuwe kolk aanleggen, de sluiswachtershuisjes verbouwen tot besturingskantoor… Dat alles bij elkaar maakt het een heel mooi werk.”

27 jaar onderhoud

Tot begin 2021 waren Mark en een klein team nog druk met de bouw van het verdiepte zonnepanelenveld, dat energie levert voor de besturing van de Beatrixsluis. Ook bijzonder was het plaatsen van het omloopwiel op het maaiveld, voor één van de monumentale sluistorens. Mark: “Dit wiel was onderdeel van het historische bewegingswerk, dat de sluisdeuren omhoog hees en liet zakken. Nu mag het dienst doen als herinnering aan de vroegere werking en draagt het bij aan de oude verhalen van de sluis.”
De onderhoudsclub neemt het van Mark over. “Hun werk varieert van vegen en onkruidvrij houden van de stoepen tot het strooien van zout in de winter, het smeren van de tandwielen tot het onderhouden van de elektronica”, vertelt Mark. “De Prinses Beatrixsluis moet op alle gebieden optimaal functioneren, daar staan wij de komende 27 jaar voor aan de lat.”

Neem contact met ons op