Skip to content
Heijmans Zee en Delta Zuid weg 2.jpg
Optimaal functioneren

Zee en Delta Zuid, Terneuzen

2 juni 2021
Terneuzen
2021-2028
28,7 miljoen
Rijkswaterstaat

Het kanaal Gent-Terneuzen is een belangrijke route voor de scheepvaart. Deze drukbevaren verbinding tussen de Westerschelde en de havens in het Belgische Gent valt onder het Zeeuwse gebied Zee en Delta Zuid. De komende jaren verricht Scaldis – een werkcombinatie van Heijmans en elektrotechnisch bedrijf Istimewa – het groot onderhoud voor opdrachtgever Rijkswaterstaat.

Vijf keer bijzonder

1. Drukke scheepvaartroute

Vanwege de gunstige ligging aan de Westerschelde en de verbinding met het achterland is het kanaal Gent-Terneuzen een drukke scheepvaartroute. Dagelijks gebruiken vele schepen deze waterweg, die is uitgegroeid tot een belangrijke logistieke en economische motor voor Zeeland en Vlaanderen.

2. Onderhoudsregime

Het bijzondere aan het prestatiecontract is het onderhoudsregime. Deze ontwikkelt Scaldis zelf met als basis de spelregels van Rijkswaterstaat. Vanuit jarenlange kennis en expertise bepaalt de werkcombinatie wat nodig is aan onderhoud en inspecties. Via een doorwrochte risicoanalyse geeft Scaldis vervolgens aan waarom bepaald onderhoud nodig is.

3. Nieuwe Zeesluis

De nieuwe Zeesluis die wordt gebouwd, vervangt op termijn de oude middensluis. De bouw van het nieuwe kunstwerk komt samen met de coördinatie en afstemming van het dagelijkse onderhoud in het areaal. De nieuwe Zeesluis komt straks bij Scaldis ook in onderhoud, waarmee het aantal sluizen in het areaal weer op drie komt.

4. Afstandsbesturing

De grote draaibruggen in het kanaal worden nu nog op de locaties bediend. Een derde partij bouwt dit om naar een centrale besturing op afstand. De sluizen zelf zijn de afgelopen jaren al omgebouwd en op afstand bestuurbaar. Straks gebeurt dit grotendeels vanuit Terneuzen. Door de komst van nieuwe bewakings- en veiligheidssystemen verandert ook het onderhoud.

5. Werkcombinatie

Speciaal voor het project Zee en Delta Zuid heeft Heijmans de krachten gebundeld met Istimewa in de werkcombinatie Scaldis, Latijns voor ‘Schelde’. Door de ombouw van bewakings- en veiligheidssystemen bij sluizen en bruggen komt de nadruk immers steeds meer op elektrotechniek en industriële automatisering te liggen.

Neem contact met ons op