Skip to content
adrie_van_der_burgt_circulariteit_heijmans_infra_3.jpg
Vijf vragen aan Adrie van der Burgt

‘Circulair bouwen is veel meer dan hergebruik’

16 oktober 2018

Hoe meet je circulariteit? Wat ís circulair bouwen eigenlijk precies? Wat kunnen we leren van anderen en hoe trekken we iedereen die circulair wil bouwen bij elkaar? Adrie van den Burgt, sinds vier jaar ‘het duurzame geweten van Heijmans Infra’, houdt zich er dagelijks mee bezig.

1. Hoe ben jij in de duurzame bouw beland?

“Vanuit een voorliefde voor ontwerpen en techniek. Ik studeerde HBO Bouwkunde en daarna deed ik de master Building Technology aan de TU Eindhoven. Die opleiding stuurde altijd erg op duurzaamheid. Hier werd me snel duidelijk dat je veel verschil kunt maken door duurzaamheid al vroeg in het project integraal mee te nemen.

Op de dag dat ik afstudeerde kwam ik Heijmans tegen op de bedrijvendag. Zij hadden al snel deze functie voor mij bij de infratak. In mijn functie verbind ik zowel binnen als buiten Heijmans mensen die iets willen met duurzaam bouwen. In die zin ben ik zelf weinig met de harde techniek bezig. Ik krijg er energie van als mensen veel van een onderwerp weten en ik daar het aspect duurzaamheid aan kan toevoegen.”

2. Dan word je vast ook warm van circulair bouwen?

“Circulair bouwen gaat met name over het systeem van materiaal- en energiegebruik. En over ketensamenwerking: de cirkel dichtbij je project sluiten door samen te werken met lokale partijen. Een mooie en complexe uitdaging, waar we nog veel over moeten leren.

Een praktijkvoorbeeld vanuit Heijmans is het busstation Schiphol-Noord, dat we hebben gebouwd met materialen van een Britse vliegtuighangar uit de Tweede Wereldoorlog. De kennis en ervaringen uit zo’n project probeer ik op te halen, bij te schaven en te borgen voor toepassing in volgende tenders.

“Het meten van circulariteit is ook een leuke uitdaging. Er is al een methode om de milieu-impact van een bouwproject inzichtelijk te maken. Maar circulariteit maakt hier geen onderdeel van uit. Hoe vaak kun je het materiaal toepassen? Wat is de levensduur? Kun je verbindingen makkelijk losmaken?

Kort geleden is het Platform CB (Circulair Bouwen) ’23 gestart. Heijmans is samen met andere bouwbedrijven, opdrachtgevers en kennisinstellingen bij het platform aangehaakt om dit soort vraagstukken uit te werken.”

3. Hoe wordt circulair bouwen in de sector gestimuleerd?

“Er zijn allerlei akkoorden en programma’s waar partijen zich aan kunnen committeren. Als land zijn we gebonden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Sinds kort is er het Nationaal Grondstoffenakkoord, dat Heijmans ook ondertekende, vanuit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Dit heeft als doel om in 2030 voor vijftig procent te werken met hergebruikte materialen en in 2050 voor honderd procent. Om dit te bereiken, vraagt de overheid vanaf 2023 alle opdrachten honderd procent circulair uit.

“Bovendien ondertekende begin 2017 Heijmans de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, samen met alle grote opdrachtgevers, adviesbureaus en bouwers. Daarin beloven we om in 2020 duurzaamheid integraal onderdeel te laten zijn in al onze projecten.”

adrie_van_der_burgt_circulariteit_heijmans_infra_2.jpg
"We grijpen kansen aan om duurzaamheid proactief toe te voegen aan opdrachten"

4. Aan welke circulaire projecten werkt Heijmans zoal?

“Bijvoorbeeld aan de Solar Highways waar we nu staan: een geluidsscherm met zonnepanelen. Een ander mooi project is de Beatrixsluis, waarvoor we met Rijkswaterstaat een materialenpaspoort ontwikkelen. In zo’n paspoort leg je alle materialen vast van het object, met gegevens zoals levensduur, samenstelling, draagkracht, et cetera. Als je de materialen later wilt hergebruiken weet je precies wat je eraan hebt.”

adrie_van_der_burgt_circulariteit_heijmans_infra_6.jpg

“We grijpen ook kansen aan om duurzaamheid proactief toe te voegen aan opdrachten. Een recent voorbeeld is de fietsbrug met een pijler in de middenberm die het zicht belemmerde. Dat was onveilig, dus de opdracht was om de brug te slopen en een nieuwe te bouwen. Heijmans heeft toen voorgesteld om de pijler te verplaatsen en de brug te renoveren. Als wij zo’n kans zien maken we het bespreekbaar. Dan moet er natuurlijk wel ruimte voor zijn in het contract en tijd in het drukke tenderproces.”

5. Wat hebben Heijmans en jij nodig om meer circulair te bouwen?

“De ambitie van opdrachtgevers is erg belangrijk. Sommigen, zoals Schiphol Group en Rijkswaterstaat, hebben al tenders in de markt gezet met circulariteit als belangrijk onderdeel van de uitvraag. Dit vereist lef: de definities zijn niet sluitend en circulariteit is zoals gezegd nu nog moeilijk meetbaar. Door circulariteit tóch uit te vragen, zetten opdrachtgevers het op de agenda’s bij de bouwbedrijven.

adrie_van_der_burgt_circulariteit_heijmans_infra_5.jpg

Ik denk dat door leiderschap te tonen en keuzes te maken, de transitie naar een circulaire bouw sneller in gang gezet kan worden. Daarnaast moeten we nog beter samenwerken, intern en met onze ketenpartners: start-ups en mkb-ondernemers die gave dingen doen. Circulariteit kun je niet alleen!

Zelf zoek ik binnen Heijmans altijd naar intrinsiek gemotiveerde mensen om mee samen te werken. Collega’s die echt vanuit hun eigen motivatie duurzaamheid willen toepassen vanuit hun eigen kennisgebied. Die collega’s zou ik graag allemaal willen vinden.”

Neem contact met ons op