Skip to content
Samenwerking Bredenoord Mobiele Stroom Gashouders Heijmans.jpg

Heijmans werkt samen aan volgende stap naar emissieloze bouwplaats

21 juli 2021, 11:00

Heijmans neemt de komende periode een duurzame energievoorziening in gebruik om groot materieel te voorzien van elektriciteit. Heijmans werkt daarvoor samen met Bredenoord, Mobiele Stroom en Gashouders. De verbrandingsmotor die wordt ingezet, draait op biogas dat wordt gewonnen uit slib afkomstig van lokale rioolwaterzuiveringen. Door gebruik te maken van deze groene brandstof, is er geen fijnstofemissie en is de uitstoot van stikstof minimaal. In september wordt een testopstelling op een bouwplaats in Veenendaal in gebruik genomen.

De komende jaren elektrificeert Heijmans steeds meer materieel. Een emissieloze energievoorziening op een bouwplaats is echter nog een uitdaging. In de samenwerking is gekozen voor een unieke combinatie van de Battery Box van Bredenoord met een biogasmotor van Mobiele Stroom. De batterij wordt door de verbrandingsmotor opgeladen, zodra er minder stroom gevraagd wordt. Tegelijkertijd is de batterij ook in staat om de vermogenspieken op te vangen.

Franz Hullegie van Bredenoord licht toe: “Op veel bouwplaatsen is er niet zomaar een netaansluiting om zwaar elektrisch materieel aan de stekker te leggen en snel weer op te laden. Dan heb je een aggregaat nodig die het vermogen wel kan leveren. Op een emissieloze bouwplaats wil je dat zo duurzaam mogelijk doen.”

Drie Heijmans-medewerkers en opdrachtgever gemeente Amsterdam laten zien waarom en hoe zij werken aan emissieloos bouwen.

CO2 neutraal bouwen

“Heijmans heeft de ambitie om na 2023 CO2-neutraal te bouwen. En de ambitie is om in 2026 volledig emissieloos te kunnen werken, zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Om die ambitie te realiseren, verduurzamen we onze machines en materieel. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we de juiste partners voor nodig. Zo bouwen we samen aan een gezonde leefomgeving”, vertelt Stefan Daamen, adviseur duurzaamheid bij Heijmans.

Jelmer Kalff, verantwoordelijk voor product development bij Gashouders: “Wij verzorgen de brandstofketen: van de bron bij de rioolwaterzuivering tot het gebruik op de bouwplaats. Belangrijk daarbij is dat het aanbod is afgestemd op de vraag. Daarvoor digitaliseren we de hele keten. Zo wordt de energievoorziening op de bouwplaats geheel circulair uitgevoerd.”

In de testopstelling worden van september tot en met november verschillende metingen verricht. Zo verwacht Heijmans een helder beeld te krijgen van het gemiddelde benodigde vermogen. Eind november zijn de prestaties in kaart gebracht.

Neem contact met ons op