Vijf vragen aan Ralph Oduber

Schoon door de stad

Hoe verbeteren, verslimmen en verduurzamen we onze bouwprocessen? vraagt Ralph Oduber zich graag af. Als manager Business Development startte hij daarom twee jaar geleden in samenwerking met Technische Unie, Deudekom en PostNL een duurzaam logistiek systeem voor materiaal en materieel dat nodig is bij gebouwonderhoud: Smart City Logistics. 

24 juni 2019

Wat is Smart City Logistics?

“Uitstootvrij binnenstedelijk vervoer van materialen en materieel voor gebouwonderhoud. Twee jaar geleden begonnen we met dit systeem, met als doel bouwgerelateerd vervoer in de stad – op dit moment verantwoordelijk voor ruim een derde van het totale vervoer - te verminderen.
Het toekomstbeeld is dat toeleveranciers van materialen straks in een vroeg stadium delen wat er wanneer en op welke plek nodig is en hun eigen materiaal afleveren bij een hub aan de rand van de stad. Wij clusteren de spullen per klus en bezorgen ze - met een minimaal aantal transportbewegingen – op het werk.
Na de pilot zitten we nu in de ontwikkelfase waarin we het systeem operationeel krijgen voor een aantal ‘launching customers’, die samen met ons gaan leren. Begin volgend jaar moet er een volwassen dienstverlening staan.”

Smart City Logistics.jpg

Waarom doet Heijmans dit?

“Als bedrijf willen we een gezonde leefomgeving maken. Dat kunnen we, omdat we ons de afgelopen jaren als organisatie meer richten op de gebruiksfase en door de ervaring met technologische innovaties zoals BeSense veel hebben geleerd. Wil je je onderscheiden, bedenk dan wat je – naast een integraal bouwbedrijf – binnen je bestaande werkzaamheden anders kunt doen, welke problemen je kunt oplossen voor de maatschappij. Smart City Logistics is daar een van de voorbeelden van.

De wereld verandert zo snel, dat je al je creativiteit en flexibiliteit nodig hebt om je werk steeds beter, slimmer en duurzamer te doen. Ik hoop dat we met dit project het goede voorbeeld geven en laten zien dat je een wild idee ook kunt uitvoeren.”

Hoe komen de monteurs dan op hun werk?

“Het liefst met het openbaar vervoer of op de fiets. Monteurs zijn minder aan hun bus gehecht dan we denken. Omdat ook hun gereedschap mee gaat met het materiaal, hebben ze geen bus meer nodig. Uit onderzoek weten we dat veel monteurs niet blij zijn met de manier waarop ze zich nu door de stad moeten verplaatsen. Niemand vind het leuk om lang stil te staan voor stoplichten of te moeten zoeken naar een parkeerplek. Die bus maakt hun arbeidsomstandigheden echt niet beter.”

En lever je zo op tijd?

“Leveringstijdvakken zijn een belangrijk aandachtspunt. We willen heel duidelijk weten wanneer een monteur zijn spullen nodig heeft en wanneer hij of zij er eventueel achter komt dat er extra materiaal nodig is. Voor sommige specialisten is het ontzettend belangrijk dat we een aantal keer per dag kunnen uitleveren. Neem bijvoorbeeld onze collega’s van Kabel- en leidingsystemen. Als de grond open ligt en een buis blijkt te kort, dan moeten wij snel een langer exemplaar kunnen leveren.

Daarmee zeg ik niet dat Smart City Logistics een verkapte koeriersdienst is, wel dat we het serviceniveau in de stad hoog willen houden. Dat lukt overigens goed. In de pilotfase hebben we vanaf dag 1 het materiaal twee uur eerder op locatie gekregen dan afgesproken.”

Smart City Logistics Ralph Oduber.jpg

Waar komt die tijdswinst vandaan?

“Logistiek had, zeker in de wereld van onderhoud, nooit de hoogste prioriteit. Er was weinig kennis en geen samenwerking. Nu wij de logistiek binnen onze processen als geheel bekijken, zien we dat er veel te winnen is. Met een paar handige keuzes lever je al twee uur eerder. Dat vergt wel wat, want je moet al die oude werkwijzes openbreken en iedereen meenemen in een nieuwe. Gelukkig zie ik dat er ontzettend veel bedrijven zijn die met de toekomst van de wereld bezig zijn. Als die bedrijven gaan meedoen, volgt de rest vanzelf.”