Skip to content
Overzichtsfoto verduurzaming woningen
Verduurzaming huurwoningen, Geleen

Optimaal comfort en beter energielabel

1 februari 2024
Geleen en omstreken
2017-2026
Woningcorporatie ZOwonen

Heijmans Woningbouw verduurzaamt samen met bouwbedrijf Van Wijnen ruim vijfduizend huurwoningen in Geleen en omstreken. In dit langlopende project worden de spouwmuren, daken en vloeren geïsoleerd. Ook krijgen de woningen HR++ glas en mechanische ventilatie. Deze uitgebreide upgrade leidt tot een beter energielabel. Ook genieten bewoners volop van optimaal comfort en lagere energiekosten.

Vijf keer bijzonder

1. Verduurzamingstrein

Vanaf de start in 2017 werken Heijmans, Van Wijnen en ZOwonen nauw met elkaar samen in de verduurzamingstrein. Alle ketenpartners zijn tevreden over deze langdurige samenwerking. Door structureel overleg en open communicatie is er een vruchtbare wisselwerking, leren ze elke dag van elkaar en scherpen zij hun werkwijze continu aan.

2. Nieuw label

Het project verbetert de huurwoningen van energielabel E, F en G label naar minimaal energielabel B. Wanneer ZOwonen kiest voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak, is zelfs label A mogelijk.

3. Glasvervangingsprogramma

Veel huurwoningen hebben nog enkel glas. Wet- en regelgeving eist dat dit wordt vervangen door HR++ glas. Daarom hanteert Heijmans op verzoek van ZOwonen een speciaal glasvervangingsprogramma. Dit programma omvat inventarisatie, kostenopgave en vervanging. Zo zijn eind 2024 alle huurhuizen voorzien van het goed isolerende en energie-efficiënte HR++ glas.

4. Klanttrevenheid

Gaandeweg het project zijn bouwbedrijven Heijmans en Van Wijnen een verlengstuk geworden van de woningcorporatie. Behalve het verduurzamen zelf hoort inventariseren van de staat van huurwoningen inmiddels ook tot hun takenpakket. Bovendien wordt de klanttevredenheid van bewoners gemeten middels een enquête. Hieruit blijkt dat zij tevreden zijn over de eenduidige aanpak en de heldere communicatie.

5. B'woond

Het upgraden van de huurwoningen gebeurt in bewoonde staat en is maatwerk. Dat betekent dat goede planning en communicatie met bewoners cruciaal is. Daarom doorloopt Heijmans steeds dezelfde stappen in het renovatieproces dat is gespiegeld aan het B’woond proces, waarbij het belang van de bewoner altijd voorop staat.

Neem contact met ons op