Skip to content
Wilgenlaan - Groningen
Bewonersbegeleider als vraagbaak

Verduurzaming wooncomplex, Wilgenlaan

4 augustus 2023
Groningen
2022-2023
4,5 miljoen
Christelijke Woningstichting Patrimonium

In de Groningse Concordiabuurt ligt de Wilgenlaan. Hier renoveert en verduurzaamt Heijmans de buitenzijde van een wooncomplex met 90 portieketagewoningen. Middels Heijmans B'woond is een passende scenario bedacht. Zo wordt het oude dak gesaneerd en voorzien van isolerende dakbedekking. Ook krijgen de huizen nieuwe kozijnen met HR++-glas geplaatst en vloerisolatie in de garageboxen. De woningen worden in bewoonde staat opgeknapt. Deze duurzame renovatie zal overlast voor bewoners met zich meebrengen. Om dit te minimaliseren, licht Heijmans bewoners goed voor en kunnen zij met vragen terecht bij een speciale bewonersbegeleider.

Vijf keer bijzonder

1. Bewonersbegeleider

Tijdens het renovatieproject neemt Heijmans de bewoners bij de hand waardoor zij precies weten waar ze aan toe zijn en het renovatieproject vlot en veilig verloopt. Hiervoor is een speciale bewonersbegeleidster aangesteld die elke dag bereikbaar is. Zij beantwoordt vragen van huurders en koppelt de bevindingen terug naar het bouwteam.

2. Samenwerking

Opdrachtgever Patrimonium werkt in dit project voor de eerste maal samen met Heijmans. Dit vereist vertrouwen en goede communicatie tussen beide partijen.

Zo zijn de wensen en eisen op elkaar afgestemd en vertaald naar een helder projectplan waarin kwaliteit de boventoon voert.

3. Rust op de bouw

Rust en veiligheid op de bouw is belangrijk. We willen bewoners immers zo min mogelijk last laten ondervinden. Daarom gebeuren de werkzaamheden op vaste tijden,

Wilgenlaan straataanzicht - Groningen

4. Toegankelijk

Tijdens het renovatieproject staan de woningen in de steigers. Om het wooncomplex tijdens het bouwproject toegankelijk te houden, is de steigerconstructie hierop aangepast. Zo kunnen alle deuren én de garageboxen achter het complex altijd open. Uiteraard zijn hierbij de nodige veiligheidsmaatregelen bij de entrees genomen voor het tegengaan van valgevaar.

5. Garageboxen

Niet alleen bewoners maken gebruik van de garageboxen. Ook mensen die elders wonen, stallen hier hun spullen. Als de vloer en het plafond wordt vernieuwd, is het van belang dat de garageboxhouders precies op de hoogte zijn wanneer de ruimte leeg moet zijn. Daarom wordt de planning precies afgestemd met álle gebruikers.