Skip to content
Zowonen_ketensamenwerking_2
ZOwonen, Van Wijnen en Heijmans halen samen de beste resultaten

De 7 voordelen van ketensamenwerking

11 april 2024

In 2016 bundelden woningcorporatie ZOwonen en bouwbedrijven Van Wijnen en Heijmans de krachten voor een ketensamenwerking op het gebied van nieuwbouw en renovatie. In de ketensamenwerking ondersteunen de partijen elkaar tijdens alle fases en werkzaamheden. Dit levert voordelen op voor de corporatie, bewoners én bouwers.

“Zonder deze ketensamenwerking hadden we nu nog steeds samengewerkt op de traditionele manier”, vertelt Bob Houben. Dan zou ZOwonen zich voornamelijk bezighouden met de bewoners, terwijl de bouwbedrijven zich op de stenen richten. De ketensamenwerking zorgde voor een verschuiving van rollen. Heijmans en Van Wijnen kregen er verantwoordelijkheden en rollen bij, waardoor er bij ZOwonen meer ruimte is ontstaan voor andere taken. Koen Vermeer, ketencoördinator bij Heijmans: “We maken beter gebruik van elkaars expertise en dat heeft meerdere voordelen. Wij zijn als bouwers een verlengstuk van ZOwonen geworden. Dat heeft ertoe geleid dat de bewonerstevredenheid aanmerkelijk hoger is geworden. En daar doen we het per slot van rekening voor.”

Heijmans nodigt opdrachtgevers, co-makers en projectpartners uit voor een langdurige samenwerking met vele voordelen. Ontdek hoe andere opdrachtgevers en ervaringsspecialisten hebben geprofiteerd van deze waardevolle samenwerkingen. Meer weten? We vertellen je graag meer in "De Pluspunten van Projectoverstijgend Samenwerken."

7x winst voor alle partijen

Langdurig en projectoverstijgend samenwerken levert alle ketenpartners winst op.

Winst in vertrouwen

Alles op tafel kunnen leggen, betekent ook openheid over geldzaken. Bob Houben geeft aan dat hij wat dat betreft volledig vertrouwen heeft in beide bouwbedrijven. “We willen alle partijen laten doen waar ze goed in zijn. Daar mag iedereen een eerlijke prijs voor krijgen. Als je denkt vanuit vertrouwen, krijg je dat terug.”

Na jarenlang samenwerken blijkt die aanname te kloppen. Tot nu toe bleven de bouwbedrijven ruim binnen de afgesproken prijs en zijn ze er open over als de winst hoger is dan verwacht. “Bij een aantal projecten hebben we een deel van de winst teruggegeven aan ZOwonen, zodat het geïnvesteerd kan worden in een nieuw project, of ten goede komt aan bewoners”, vertelt Fred Hartmans, ketencoördinator bij Van Wijnen

Winst in verbeteren en verslimmen

Wat ZOwonen niet meer wil missen, zijn de extra ogen die meekijken in de eerste fase van een project. Van oudsher is een woningcorporatie verantwoordelijk voor de hele planfase. Als een bouwbedrijf dan aan de slag gaat, zijn er altijd zaken die anders uitpakken dan vooraf bedacht. Of het plan blijkt risico’s te bevatten die niet eerder waren opgemerkt.

Dat probleem is er nu niet meer, vertelt Fred Hartmans. “Omdat we vanaf het begin bij projecten betrokken zijn, kunnen we onze expertise direct inbrengen. Dat betekent minder risico’s en vertragingen als de renovatie eenmaal van start gaat. Na jarenlange ketensamenwerking kennen we elkaar en durven we het ook te zeggen als een bepaalde keuze ons niet verstandig lijkt.”

Zowonen_ketensamenwerking

Winst in kwaliteit en innovatie

Anders dan bij een traditionele samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is een ketensamenwerking gericht op het met elkaar meekijken en ondersteunen tijdens alle fases en werkzaamheden van het werk. Doel hiervan is om gezamenlijk de best mogelijke resultaten te behalen.

Koen Vermeer: “Partners voor de langere termijn gaan kennis bundelen. Omdat elk project anders is, kunnen we ook veel leren van onze gezamenlijke projecten. Daardoor worden oplossingen steeds slimmer en is verbeteren van de kwaliteit een continu proces geworden.”