Skip to content
Amstenrade_De Gijselaar_1
Houten appartementengebouw, Amstenrade

Maximaal duurzaam met prettig leefklimaat

8 december 2023
Amstenrade
2023 - 2024
11 miljoen
Woningcorporatie ZOwonen

In het Limburgse kerkdorp Amstenrade realiseert Heijmans een bijzonder houten gebouw van vier woonlagen met 48 huurappartementen. Zo bestaat de draagconstructie van De Gyselaar – met uitzondering van de begane grondvloer – uit kruislaaghout. Dit maakt het pand maximaal duurzaam en biedt het bewoners een prettig leefklimaat. De appartementen zijn bestemd voor ouderen vanaf 65 jaar én jongere huurders vanaf 23 jaar met een sociaal hart. Zij vormen samen een community die voor en met elkaar zorgt.

Vijf keer bijzonder

1. Houtbouw CLT-constructie

De Gyselaar heeft een speciale houten CLT-draagconstructie die net zo sterk is als een betonnen constructie. Dit cross laminated timber ofwel kruislaags verlijmd hout maakt het gebouw duurzamer dan gemiddeld, klimaatadaptief en minimaal belastend voor het milieu. Daarnaast kan het bij sloop worden hergebruikt. Bewoners profiteren bovendien volop van een buitengewoon prettig leefklimaat. Deze manier van bouwen zorgt tevens voor een schonere bouw met een minimale afvalstroom en gaat gigantisch snel.

2. Uitermate duurzaam

Het materiaalgebruik in De Gyselaar is uitermate duurzaam. Dit bewijst de lage MPG-score van 0,486. De verplichte Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast – een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG-score, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

3. Hernieuwbaar, herbruikbaar en losmaakbaar

Door toepassing van het milieuvriendelijke bouwmateriaal CLT is De Gyselaar hernieuwbaar, herbruikbaar en losmaakbaar. Vanwege deze circulaire bouwwijze kan opdrachtgever ZOwonen gebruikmaken van de MIA/Vamil-regeling. Met deze milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving zet de woningcorporatie voor hetzelfde budget een duurzamer gebouw neer.

4. Welzijn bewoners

Het bouwen van een community is de basis voor De Gyselaar waar bewoners bijdragen aan de leefomgeving én het welzijn van ouderen. Daarom zijn 34 appartementen bestemd voor ouderen en 14 appartementen voor mensen vanaf 23 jaar met een sociaal hart die omkijken naar hun medehuurders op leeftijd. Deze manier van bouwen is aanzienlijk een stillere en snellere bouwmethode dan traditionele bouw en zorgt daarmee voor minder overlast voor de omwonenden.

5. Ketensamenwerking

De Gyselaar is een mooi voorbeeld van ketensamenwerking tussen bouwbedrijven Heijmans en Van Wijnen en woningcorporatie ZOwonen. Ze vormen niet meer de traditionele opdrachtgever en opdrachtnemer maar zijn ‘bonus-collega’s’ van elkaar. Zo ondersteunen de drie partijen elkaar tijdens alle fases en werkzaamheden om gezamenlijk de beste resultaten te behalen voor bewoners, corporatie en bouwer.

Neem contact met ons op