Skip to content
zowonen-sittard-geleen5.jpg
Future proof

ZOwonen Sittard-Geleen

3 oktober 2016
Utrecht
2016-2026
Woningcorporatie ZOwonen

De komende 10 jaar werken woningcorporatie ZOwonen, Van Wijnen en Heijmans aan de vernieuwing van enkele duizenden woningen in onder meer Sittard en Geleen. Dat gebeurt in een ultieme projectongebonden vorm van ketensamenwerking waar bewonerstevredenheid voorop staat. In de woningbouw een prille vorm van opdrachtgeverschap, deze partners ervaren nu al louter winst.

Vijf keer bijzonder

1. Andere aanpak

Opdrachtgever ZOwonen is zelf onderdeel van de keten. De samenwerking is gestoeld op een paar elementaire grondbeginsels: er wordt gewerkt op basis van wensen in plaats van eisen, het team draagt samen de verantwoordelijkheid en wat telt is niet de inspanning maar het resultaat.

zowonen-sittard-geleen-1.jpg

2. Nieuw woonprogramma

Op verschillende locaties in Limburg worden wijken vernieuwd. Dat gebeurt door woningen en appartementen te slopen, duurzaam te renoveren en nieuwe woningen toe te voegen. Daarbij worden ook nieuwe woonconcepten onderzocht en uitgewerkt.

3. Beter resultaat

De drie ketenpartners streven een paar duidelijke ambities na: lagere bouwkosten, betaalbaarheid van wonen, een goede woonplek en optimale tevredenheid van bewoners.

zowonen-sittard-geleen2.jpg

4. Voorbereid op de toekomst

Demografische ontwikkelingen, zoals bevolkingskrimp en vergrijzing, vragen om toekomstbestendige en flexibelere woningen. Zo maken galerijflats en portieketagewoningen zonder lift plaats voor patiowoningen en kleinschalige appartementencomplexen met lift.

5. Ruimte voor creativiteit

Door bij de start eisenlijstjes niet dicht te timmeren, maar te denken vanuit wensen, ontstaat ruimte voor creativiteit. Dat denken en doen resulteert onder meer in haalbare en betaalbare woonconcepten, die het traditionele denken in “twee lagen met kap” doet doorbreken.

Neem contact met ons op