‘7 Uur en @HeijmansNL start met veel lawaai.’ We kennen de uitlatingen op Twitter en Facebook en als ze worden gemaakt, zijn ze vaak terecht. Zonder overlast kunnen we helaas (nog) niet bouwen, wel met meer wederzijds begrip. Daarom zoeken we altijd goed contact met de omgeving van onze projecten. Omgevingsmanagement draait om het kennen van en zorgen voor de omgeving, overlast proberen te beperken en duidelijk zijn over de werkzaamheden die we uitvoeren.

Oorkleppen af

Omgevingsmanagement vereist dat we eerst onze oorkleppen af doen. Voordat we met een project starten, brengen we de directe omgeving in kaart. Ligt er een druk kruispunt voor de deur, kwetsbare infrastructuur onder de weg, of huizen, natuur of monumenten direct naast de bouwplaats? Wat zijn de belangen van bewoners en bedrijven en hoe houden we daar rekening mee?

Met de omgeving goed in kaart bepalen we hoe we kunnen bouwen met zo weinig mogelijk overlast. Dat gaat van het bedenken van de slimste funderingstechniek (boren of heien?), het in goede banen leiden van archeologische opgravingen, beschermen van natuur tot regels over de radio’s op de steigers. De mensen in onze omgeving informeren we over wat we gedurende de bouw doen, waar ze overlast van zullen krijgen en hoe lang dat duurt. Vooraf vertellen wat we doen en met elkaar in gesprek blijven zijn twee gulden regels voor een goede relatie met de buurt.

Op de koffie

Van vroeg in het project tot en met de nazorg proberen we goede buren te zijn. Informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, actuele info op projectwebsites en het aloude, vertrouwde kopje koffie. Bij de mensen thuis of in de keet. Het is maar net waar de koffie lekkerder is.

_MG_9317.jpg

De praktijk

  • Timmerhuis Rotterdam
  • Wijnhaven Den Haag
  • Nationaal Militair Museum Soesterberg
  • Wilhelminasluis Zaandam
  • DSM
  • Knooppunt Kerensheide