Skip to content
omgevingsmanagement_heijmans_williamcornuyt_a27_1.jpg
Vijf vragen aan William Cornuijt

Streven naar harmonie

6 december 2017

Aanschuiven bij een bewoner thuis en je kunt tóch twee weken de weg voor zijn huis afsluiten. Inlevingsvermogen, inventiviteit, maar vooral hogere plankunde is vereist voor een omgevingsmanager. Die eigenschappen bezit William Cornuijt, afdelingsleider van alle omgevingsmanagers bij Heijmans.

1. Wat is nu precies omgevingsmanagement?

“Zorgen dat het bouwproject voor iedere betrokkene zo succesvol mogelijk verloopt en daarmee de opdrachtgever ontzorgen. Iedere betrokkene of stakeholder heeft een belang. Van omwonenden tot bedrijven, van scholen tot kerken, winkels en zorgpraktijken, maar ook het partycentrum of passanten. Het is de truc die belangen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Tegelijkertijd regel je ook de interne belangen: met je collega’s en andere uitvoerders van het werk. Vergunningen, levering van materialen, aanrijroutes, locaties van de depots, etcetera. Hoe krijgen zij hun werk zo snel mogelijk gedaan? Het leukste aan het vak is als je dit aan weet te sluiten op wensen van de omgeving."

omgevingsmanagement_heijmans_william_cornuyt_a27_8.jpg

2. Vertel eens?

"Soms zit het in kleine dingen. Om een parallelweg van de A2 bij de rioolwaterzuivering te reconstrueren, werden we beperkt door een eis uit het contract. Deze weg mochten we niet volledig afsluiten, omdat de aanliggende woning dan niet meer bereikbaar zou zijn. We zijn toen in gesprek gegaan met de bewoners. Bleek dat het echtpaar in mei twee weken met vakantie was, oftewel geen probleem als de weg twee weken dicht was. Moesten wij alleen zorgen dat de kliko op donderdag werd buiten gezet. Hij blij, wij blij.”

En soms ligt het wat ingewikkelder en moet je breder kijken, strategisch omgevingsmanagement noem ik dat. Bij de verbreding van de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bijvoorbeeld, moesten we ter hoogte van de gemeente Vught de bestaande geluidschermen slopen en nieuwe zeven meter hoge schermen plaatsen. Ingeklemd tussen de A2 en een van de belangrijkste verkeersaders van Vught was de ruimte zeer beperkt. Het systeem dat we in de tender hadden voorgesteld, bleek tijdens de voorbereiding doorstromingstechnisch niet goed.

Dus stelden we voor de Grote Gent in Vught om te bouwen tot eenrichtingsweg; wat eerst een no go was. Er waren namelijk nog drie projecten waarvan de omleidingen over de Grote Gent liepen. Ik stelde voor dat de gemeente ons alle fasering deed toekomen en dat Heijmans een verkeersplan uitwerkte voor de hele gemeente, ondanks dat het geen werken van ons waren. Wat tekenwerk later lag er een goedgekeurd verkeersplan en mochten we de Grote Gent voor een periode van vier maanden inrichten als eenrichtingsweg.”

3. Hoe goed is Heijmans in omgevingsmanagement?

“Wij doen mee met de besten, zeg ik altijd. Dat is wel gegroeid hoor. Omdat we veel infrastructurele werken doen, hebben we er ervaring in kunnen opbouwen. Vroeger deden overheden het meestal zelf, maar na 2010 is de overtuiging ontstaan dat marktpartijen het sneller en beter kunnen. Wij hebben alle kwaliteiten in huis, een groep omgevingsmanagers in vaste dienst en korte lijntjes tussen ons en andere partijen. Soms worden we zelfs door andere bouwbedrijven ingehuurd om het omgevingsmanagement van hun project te doen.”

omgevingsmanagement_heijmans_william_cornuyt_a27_6.jpg

4. Wat voor mens is de omgevingsmanager?

“Groen, volgens de Management Drives-theorie, hahaha! Communicatief en sensitief. Je hebt altijd met andere mensen te maken. Soms zeggen mensen ja en bedoelen ze nee. Dat moet je aanvoelen.

En uiteraard valt of staat alles met goeie communicatie. Dat moet een beetje in je genen zitten als omgevingsmanager. Kennis van media en middelen hebben, maar ook 24/7 bereikbaar zijn. Da’s meteen de uitdaging: beheersen van het werk. Deze baan is lastig af te bakenen, ook de dingen buiten je blikveld wil je eigenlijk aanpakken. Inherent aan werken aan infrastructuur is dat elke dag anders kan zijn. Go with the flow zeg ik altijd, maar borg een bepaalde structuur voor jezelf.

Ik ga regelmatig langs bij alle veertien omgevingsmanagers van Heijmans. Eens per twee maanden komen we bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, projecten te evalueren en kennis te delen. Je leert veel van elkaars aanpak. Zonde als we overal het wiel opnieuw moeten uitvinden, dus proberen we zoveel mogelijk te standaardiseren.”

omgevingsmanagement_heijmans_william_cornuyt_a27_3.jpg

5. Hebben omwonenden nu ook echt iets te zeggen over de uitvoering van projecten?

“Steeds vaker! Bij de A27/A1 zijn we een participatieproces gestart voor de inrichting van drie onderdoorgangen van de snelweg. Deze onderdoorgangen vormen de entree van de dorpen die langs de A27 liggen. Met een groep van zo’n dertig tot veertig bewoners, ambtenaren van de gemeente en Rijkswaterstaat kijken we naar welke inrichting onder en om de onderdoorgang men wil. Van welke tegeltjes worden gebruikt tot de kunst in de tunneltjes. En we willen de gekapte bomen terug laten keren in speeltoestellen, hoe moeten die eruit zien? De uitkomsten van dit proces zullen we ook realiseren.”