Skip to content
Vervanging en Renovatie opgave Krammersluis
Hoe staat het met… De vervanging en renovatie opgave

Bouwen aan de infrastructuur van morgen

16 januari 2024

Duizenden objecten gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, naderen het einde van hun levensduur en moeten de komende jaren vervangen of gerenoveerd worden. In plaats van het aanleggen van nieuwe bruggen, tunnels en sluizen, moeten er keuzes gemaakt worden welk verouderde objecten er als eerste aan vervanging of renovatie toe zijn. Dit betekent dat er een enorme golf aan werkzaamheden op ons af komt.

Heijmans doet dit niet alleen. We gaan voor langdurige samenwerkingen met opdrachtgevers en partners, om sneller en efficiënter te werken en door meer te standaardiseren. Dit doen we door te werken in bouwteams, waarin we samen met de opdrachtgever bouwen aan een project.
Met het werken in 2-fasen spreiden we de risico's en voorkomen we verrassingen. Al in de eerste fase bepalen we samen wat er nodig is om te kunnen bouwen. We delen kennis, ervaring en gaan samen aan de slag met het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur.

De grootste onderhoudsopgave van Nederland

De inframarkt is in transitie met deze enorme onderhoudsopgave voor zowel kunstwerken in het droge en natte areaal. Rijkswaterstaat noemt het de grootste onderhoudsopgave ooit. De verwachting is dat deze opgave de komende vijfentwintig jaar duurt. De eerste projecten zijn inmiddels aangenomen, uitgevoerd en opgeleverd.

Doorslagsluis Nieuwegein

Door jarenlang uitgesteld onderhoud waren vervangings- en renovatiewerkzaamheden aan de monumentale Doorslagsluis in Nieuwegein hoognodig. Een grote wens was dat de cultuurhistorische uitstraling van de Doorslagsluis uit 1671 behouden zou blijven. Een andere wens was het vergroten van de wateraanvoer, zodat er meer zoetwater door de sluis heen kan. Water dat in droge zomers hard nodig is in West-Nederland om daar de gevolgen van de verzilting tegen te gaan. Al in de ontwerpfase hebben we nauw samengewerkt met opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  en gemeente Nieuwegein. Door het toepassen van onder andere betonnen damwanden en taatskuipen is de sluis en kolk herbouwd, gerenoveerd en onder toeziend oog van buurtbewoners weer geopend.

Koninginnensluis Nieuwegein

Het Rijksmonument Koninginnensluis (1892) verbindt de Lek met het Merwedekanaal en heeft als hoofdfuncties het keren van hoogwater en het schutten van scheepvaart. Voor deze renovatie worden onder meer de bruggen, bediening, besturing, bodem, wanden en de veiligheid rondom de sluis aangepakt. Wij gaan aan de slag op verschillende onderdelen: industriële automatisering, elektrotechniek, werktuigbouwkundig en civiel werk.

In dit 2-fasen contract werken we in een bouwteam samen met opdrachtgever Rijkswaterstaat en diverse ketenpartners. Ook de Houtribsluis is in de nabije toekomst aan renovatie toe. Bij het succesvol afronden van dit project, zal ook deze sluis door Heijmans worden gerenoveerd. Met deze zogeheten portfolio aanpak kunnen projecten doeltreffender en duurzamer worden uitgevoerd in een langdurige samenwerking.

Piet Heintunnel Amsterdam

Een tunnel die klaar is voor de toekomst, veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden. Dat zijn de hoofddoelstellingen voor de Aanpak Wegtunnels Amsterdam. De Piet Heintunnel is gebruikt als blauwdruk hiervan, wat hergebruik voor andere tunnels mogelijk maakt.

Voor dit project zijn alle technische installaties gesloopt en opnieuw opgebouwd, zoals nooddeuren, het ventilatiesysteem, brandkasten en camera’s. Ieder tunneldeel is gestandaardiseerd en daarmee zowel herbruikbaar als voorspelbaar. De Piet Heintunnel, daterend uit 1997, is vijfentwintig jaar niet uitvoerig gerenoveerd en is de eerste tunnel in Amsterdam die nu met de nieuwe besturing en bediening werkt.

Spijkenisserbrug en Brug over de Noord

De Spijkenisserbrug is een dubbele hefbrug en stamt uit 1978. Deze brug overspant de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met veel scheepvaartverkeer. De Brug over de Noord, of de Alblasserdamsebrug, is gebouwd in 1939. Deze stalen boogbrug is gelegen over rivier de Noord, tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. Door te renoveren blijven beide bruggen veilig, betrouwbaar en bereikbaar. De staal-en betonconstructies worden behouden, deze zijn nog in goede staat. Samen met Yunex Traffic vervangen wij de technische installatie van de Spijkenisserbrug en Brug over de Noord. Naast het vervangen van het bedienings-, besturings- en bewakingssysteem van beide bruggen, wordt ook het onderhoud door Heijmans uitgevoerd.

Heijmans kijkt samen vooruit

We willen graag een rol spelen in het voortraject. Zo kan Heijmans opdrachtgevers helpen met het bepalen welke objecten als eerste aan de beurt zijn. Dit doen we onder andere door visuele en digitale inspecties. De vervanging en renovatie opgave is al aan de gang en wordt de komende jaren alleen maar groter.

Neem contact met ons op